• Szczęść Boże
  Ewangelia
  Ewangelia

  Wtorek siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego - 18 maja 2021

  (J 17,1-11a)


  W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie”.

  Rozważania

  Apostoł Paweł powiada, że chodzi o to, byle tylko Chrystus był wszelkimi sposobami rozgłaszany i zwiastowany. Wszyscy bowiem muszą uwierzyć w Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby móc narodzić się na nowo z Ducha Bożego i odziedziczyć Królestwo Niebieskie. Bo życie wieczne to poznanie jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Wszyscy muszą zwrócić się do Boga. Wszyscy muszą uwierzyć w Jezusa, Pana i Zbawiciela. Dobra Nowina mówi, że Bóg okazał ludziom łaskę zbawienia w Jezusie Chrystusie. Kto uwierzy w Ewangelię o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Prawdziwie, Syn Boży daje życie wszystkim tym, których Ojciec Mu dał. Syn objawia imię Ojca ludziom, których Ojciec dał Mu ze świata. Oni naprawdę poznali, że Jezus wyszedł od Ojca i uwierzyli, że Ojciec Go posłał.

  Marek Ristau


  Ewangelia

  Ewangelia

  Domena publiczna


  Ważne


  Zakupiliśmy zastępcze organy elektryczne, ponieważ nasze organy są już w takim stanie, że w każdej chwili możemy zostać bez organów, a nie stać nas obecnie na remont, który może kosztować nawet 200 tysięcy złotych lub więcej. Takie zastępcze, używane organy, kosztowały 13 tysięcy złotych. Jeśli ktoś chciałby przyczynić się do ich kupna, to można złożyć ofiarę w zakrystii lub kancelarii. Codziennie majowe odprawiamy o 17.30.

  Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na konto parafialne i w wszelkiej innej formie. Bez Waszych ofiar parafia by nie przetrwała. Jako że w dalszym ciągu ofiary wiernych są ograniczone, dalej prosimy o wsparcie.

  (nr konta, Ing Bank: 39 1050 1243 1000 0090 3139 4456)

 • Ogłoszenia, przypomnienia
  Ogłoszenia
  Ogłoszenia

  PODSTAWOWE PRZYPOMNIENIA.

  Pamiętajmy o noszeniu maseczki zakrywających nos i usta oraz o dezynfekcji rąk. Starajmy się również zachować dystans od siebie: nie stójmy i nie siadajmy za blisko jeden od drugiego, chyba, że mieszkamy razem. W kościele może być 78 osób. Intencje mszalne na Chebzie można zamawiać telefonicznie. Nr. tel.: 601405979.

  Zalecane jest, aby Komunie św. przyjmować na rękę. W ten sposób udziela Komunię św. ksiądz lub szafarz stojący po prawej stronie, bliżej krzyża. Spożywamy Pana Jezusa od razu, nie idziemy do ławki z Komunią św. Osoby, które chcą przyjąć Pana Jezusa w sposób tradycyjny – do ust, prosimy, by podchodzili do księdza lub szafarza stojącego po lewej stroni, bliżej ambonki. Zachęcamy do spowiedzi św. Spowiadamy codziennie pół godziny przed Mszą św. na nowo w konfesjonale. Zachęcamy, by dalej modlić się różaniec o 20.30 w tej intencji chorych i całkowitego oddalenia pandemii.

  Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na konto parafialne i w wszelkiej innej formie. Bez Waszych ofiar parafia by nie przetrwała. Jako że w dalszym ciągu ofiary wiernych są ograniczone, dalej prosimy o wsparcie.

  (nr konta, Ing Bank: 39 1050 1243 1000 0090 3139 4456) Inne dokumenty, ogłoszenia, zalecenia..

 • Pierwsza Komunia (Godula, Chebzie)

  Pierwsza Komunia Święta 2021.05.9 - niedziela Godula 4-gr. (Foto)

  Pierwsza Komunia Św 2021 Pierwsza Komunia Św 2021 Pierwsza Komunia Św 2021 Pierwsza Komunia Św 2021 Pierwsza Komunia Św 2021

  Pierwsza Komunia Św 2021

  Pierwsza Komunia Święta 2021.05.9 - niedziela Chebzie 1-gr. (Foto)

  Pierwsza Komunia Św 2021 Pierwsza Komunia Św 2021 Pierwsza Komunia Św 2021 Pierwsza Komunia Św 2021 Pierwsza Komunia Św 2021

  Pierwsza Komunia Św 2021

  Pierwsza Komunia Święta 2021.05.8 - sobota 1 gr. (Foto)

  Pierwsza Komunia Św 2021 Pierwsza Komunia Św 2021 Pierwsza Komunia Św 2021 Pierwsza Komunia Św 2021 Pierwsza Komunia Św 2021

  Pierwsza Komunia Św 2021

  Pierwsza Komunia Święta 2021.04.1 - wczesna (Foto)

  Komunia Wczsna 2021 Komunia Wczsna 2021 Komunia Wczsna 2021 Komunia Wczsna 2021 Komunia Wczsna 2021

  Komunia Wczsna 2021
 • Triduum Paschalne 2021

  Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!


  WIELKA SOBOTA - Liturgia Wigilii Paschalnej

  Liturgia Wigilii Paschalnej Liturgia Wigilii Paschalnej Liturgia Wigilii Paschalnej Liturgia Wigilii Paschalnej Liturgia Wigilii Paschalnej

  Liturgia Wigilii Paschalnej

  WIELKI PIĄTEK - Liturgia Męki Pańskiej

  Liturgia Męki Pańskiej Liturgia Męki Pańskiej Liturgia Męki Pańskiej Liturgia Męki Pańskiej Liturgia Męki Pańskiej

  Liturgia Męki Pańskiej

  WIELKI CZWARTEK - Msza Wieczerzy Pańskiej

  Msza Wieczerzy Pańskiej Msza Wieczerzy Pańskiej Msza Wieczerzy Pańskiej Msza Wieczerzy Pańskiej Msza Wieczerzy Pańskiej

  Msza Wieczerzy Pańskiej
 • Nabożeństwo do św. Józefa z aktem poświęcenia parafii - 2021
/ 1 / / 2 /
.