Szczęść Boże

Ewangelia
Ewangelia

Niedziela - XIV niedziela zwykła, 5 lipca 2020r.

(Mt 11,25-30)

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Oremus

Jezus nie obiecuje, że zdejmie z nas trud czy ciężar, obiecuje natomiast, że nas pokrzepi, jeśli do Niego przyjdziemy. Czasem, pod wpływem życiowych doświadczeń, wzbraniamy się uznać siebie przed Bogiem za potrzebujących. Próbujemy sami szukać przyczyn i rozwiązań naszych problemów, zamiast zwrócić się do Niego. Jednak aby mogła nastąpić dogłębna zmiana w naszym życiu, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, który uzdolni nas do przezwyciężania naszych grzesznych skłonności i ograniczeń. Nie wzbraniajmy przyjść do Jezusa z naszymi ciężarami i potrzebami – On czeka, aby nas pokrzepić.

o. Łukasz Kubiak OP, „Oremus” lipiec 2005, s. 15

Msza Św. dziękczynna w intencji ks. Henryka Pyrchały z okazji urodzin

I Komunia Święta 2020

Część pierwsza. Druga część przystąpi do I Komunii Świętej we wrześniu

I Komunia Święta I Komunia Święta I Komunia Święta I Komunia Święta

I Komunia Święta

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa–Boże Ciało

Procesja - foto

Boże Ciało Boże Ciało Boże Ciało Boże Ciało

Boże Ciało

Przypomnienia, ogłoszenia..

Ogłoszenia
Ogłoszenia

PODSTAWOWE PRZYPOMNIENIA.

Zalecane jest, aby Komunie św. przyjmować na rękę. W ten sposób udziela Komunię św. ksiądz lub szafarz stojący po prawej stronie, bliżej krzyża. Spożywamy Pana Jezusa od razu, nie idziemy do ławki z Komunią św. Osoby, które chcą przyjąć Pana Jezusa w sposób tradycyjny –do ust, prosimy, by podchodzili do księdza lub szafarza stojącego po lewej stroni, bliżej ambonki.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem władzy państwowej zostały zniesione limity osób, które mogą uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwach. Mamy zachowywać dystans od siebie i uczestniczyć w maseczkach zakrywających nos i usta. Odwołana została ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Jak wiemy, wypełnieniem przykazania: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”,w kościele katolickim jest między innymi uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem.

Zachęcamy do spowiedzi św. Spowiadamy codziennie pół godziny przed Mszą św. na nowo w konfesjonale.

Zachęcamy, by dalej modlić się różaniec o 20.30 w tej intencji chorych i całkowitego oddalenia pandemii.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na konto parafialne i w wszelkiej innej formie, również – od tygodnia – na Mszy św. Bez Waszych ofiar parafia by nie przetrwała. Jako że w dalszym ciągu ofiary wiernych są ograniczone, dalej prosimy o wsparcie.


(nr konta, Ing Bank: 39 1050 1243 1000 0090 3139 4456)

Zarządzenia arcybiskupa katowickiego

Zarządzenie arcybiskupa katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 28 maja 2020 r.


1. Odwołanie dyspensy:

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.).

Więcej na PDF.
Zarządzenie arcybiskupa katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 4 maja 2020 r.Zarządzenie arcybiskupa katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w najbliższych tygodniach

Wstęp

Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych i całego społeczeństwa, bazując na wcześniejszych dokumentach KEP oraz zarządzeniach Metropolity Katowickiego, przekazuję duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowiązując do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

Cały tekst tutaj -->  

Załącznik 3, dot. świecenia potraw. Wersja PDF -->  

Załącznik 3, dot. świecenia potraw. Wersja docx - Office -->  


.