• Szczęść Boże

  Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

  Ewangelia
  Ewangelia

  Trzecia Niedziela Wielkanocna
  - 18 kwietnia 2021

  (Łk 24, 35-48)

  Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich:
  „Pokój wam”.
  Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich:
  „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”.
  Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich:
  „Macie tu coś do jedzenia?”
  Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich:
  „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”.
  Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich:
  „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

  Rozważania

  Bóg wsławił Sługę swego Jezusa, wskrzesił Go z martwych i postawił po swojej prawicy. Jezus Chrystus, jedyny sprawiedliwy, jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. W imię Jego jest głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Znamy Jezusa Chrystusa przez wiarę i zachowywanie Jego nauki. Kto nie zachowuje Jego nauki, nie zna Go i nie ma w nim prawdy. Kto zachowuje Jego naukę, zna Go, jest z prawdy i dopełniła się w nim miłość Boża.


  Marek Ristau


  Ewangelia

  Ewangelia

  Ważne  Od poniedziałku do soboty o 17.30 modlimy się w kościele różaniec w intencji oddalenia pandemii, za chorych i pokój w Ojczyźnie.


  Chebzie - Ze względu na nowe obostrzenia do 18 kwietnia w kaplicy może znajdować się 7 osób.

  Intencje mszalne na Chebzie można zamawiać telefonicznie. Nr. tel.: 601405979.


  Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na konto parafialne i w wszelkiej innej formie. Bez Waszych ofiar parafia by nie przetrwała. Jako że w dalszym ciągu ofiary wiernych są ograniczone, dalej prosimy o wsparcie.


  (nr konta, Ing Bank: 39 1050 1243 1000 0090 3139 4456)

 • Przypomnienia
  Ogłoszenia
  Ogłoszenia

  PODSTAWOWE PRZYPOMNIENIA.

  W związku z nowymi obostrzeniami związanymi z pandemią będziemy się musieli nastawić na przeżywanie Wielkiego Tygodnia bardziej online. W kościele może przebywać jednorazowo 38 osób. Niestety, tylko tyle będziemy mogli wpuścić. Przed kościołem będą włączone głośniki dla osób, które będą chciały tam uczestniczyć w liturgii.


  Pamiętajmy o noszeniu maseczki zakrywających nos i usta oraz o dezynfekcji rąk (można to uczynić w przedsionku kościoła).

  Starajmy się również zachować dystans od siebie: nie stójmy za blisko jeden od drugiego, chyba, że mieszkamy razem.


  Zalecane jest, aby Komunie św. przyjmować na rękę. W ten sposób udziela Komunię św. ksiądz lub szafarz stojący po prawej stronie, bliżej krzyża. Spożywamy Pana Jezusa od razu, nie idziemy do ławki z Komunią św. Osoby, które chcą przyjąć Pana Jezusa w sposób tradycyjny –do ust, prosimy, by podchodzili do księdza lub szafarza stojącego po lewej stroni, bliżej ambonki.


  Zachęcamy do spowiedzi św. Spowiadamy codziennie pół godziny przed Mszą św. na nowo w konfesjonale.

  Zachęcamy, by dalej modlić się różaniec o 20.30 w tej intencji chorych i całkowitego oddalenia pandemii.

  Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na konto parafialne i w wszelkiej innej formie. Bez Waszych ofiar parafia by nie przetrwała. Jako że w dalszym ciągu ofiary wiernych są ograniczone, dalej prosimy o wsparcie.


  (nr konta, Ing Bank: 39 1050 1243 1000 0090 3139 4456)

 • Dekret, apel, wezwania

  Dekret

  Penitencjaria Apostolska 22.10.2020 __Link DEKRET__

  Apel

  Apel Rady Stałej KEP ws ochrony życia i pokoju społecznego __Link APEL__


  Wezwanie do modlitwy

  Abp Wezwanie do modlitwy 28.10.2020 __Link Wezwanie do modlitwy__

 • Pierwsza Komunia (wczesna 11.04.2021)
 • Triduum Paschalne 2021

  Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!


  WIELKA SOBOTA - Liturgia Wigilii Paschalnej

  Liturgia Wigilii Paschalnej Liturgia Wigilii Paschalnej Liturgia Wigilii Paschalnej Liturgia Wigilii Paschalnej Liturgia Wigilii Paschalnej

  Liturgia Wigilii Paschalnej

  WIELKI PIĄTEK - Liturgia Męki Pańskiej

  Liturgia Męki Pańskiej Liturgia Męki Pańskiej Liturgia Męki Pańskiej Liturgia Męki Pańskiej Liturgia Męki Pańskiej

  Liturgia Męki Pańskiej

  WIELKI CZWARTEK - Msza Wieczerzy Pańskiej

  Msza Wieczerzy Pańskiej Msza Wieczerzy Pańskiej Msza Wieczerzy Pańskiej Msza Wieczerzy Pańskiej Msza Wieczerzy Pańskiej

  Msza Wieczerzy Pańskiej
 • Nabożeństwo do św. Józefa z aktem poświęcenia parafii - 2021
/ 1 / / 2 /
.