Szczęść Boże

Ewangelia
Ewangelia

Niedziela - XXIV niedziela zwykła, 13 września 2020r.

Mt 18, 21-35)

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu".

Rozważania

Jezus uczy o potrzebie i konieczności bezustannego przebaczania. Serce ucznia Jezusa musi być wolne od urazy, złości, gniewu, odwetu, zawziętości, nieprzebaczenia. Ojciec nam wszystko przebaczył, odpuścił i darował w Chrystusie. Jeżeli więc w życiu i w śmierci należymy do Pana, to posłuszni Jego nakazowi, przebaczamy wszystkim wszystko, zawsze i bez zastrzeżeń. Przebaczamy z serca swemu bratu, bo jeśli nie z serca, to jest to bez wartości przed Bogiem. Brak ducha przebaczenia to brak dojrzałości chrześcijańskiej.

Marek Ristau


Uroczystość pobłogosławienia krzyża po odnowieniu. (profanacja)

Uroczystość Odpustowa ku czci Ścięcia św. J.Chrzciciela - 2020

Podziękowanie ks. Mateuszowi za jego trzyletnią posługę w naszej parafii.

Msza Św. dziękczynna w intencji ks. Henryka Pyrchały z okazji urodzin

I Komunia Święta 2020

Część pierwsza. Druga część przystąpi do I Komunii Świętej we wrześniu

I Komunia Święta I Komunia Święta I Komunia Święta I Komunia Święta

I Komunia Święta

Przypomnienia, ogłoszenia..

Ogłoszenia
Ogłoszenia

PODSTAWOWE PRZYPOMNIENIA.

Zalecane jest, aby Komunie św. przyjmować na rękę. W ten sposób udziela Komunię św. ksiądz lub szafarz stojący po prawej stronie, bliżej krzyża. Spożywamy Pana Jezusa od razu, nie idziemy do ławki z Komunią św. Osoby, które chcą przyjąć Pana Jezusa w sposób tradycyjny –do ust, prosimy, by podchodzili do księdza lub szafarza stojącego po lewej stroni, bliżej ambonki.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem władzy państwowej zostały zniesione limity osób, które mogą uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwach. Mamy zachowywać dystans od siebie i uczestniczyć w maseczkach zakrywających nos i usta. Odwołana została ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Jak wiemy, wypełnieniem przykazania: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”,w kościele katolickim jest między innymi uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem.

Zachęcamy do spowiedzi św. Spowiadamy codziennie pół godziny przed Mszą św. na nowo w konfesjonale.

Zachęcamy, by dalej modlić się różaniec o 20.30 w tej intencji chorych i całkowitego oddalenia pandemii.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na konto parafialne i w wszelkiej innej formie, również – od tygodnia – na Mszy św. Bez Waszych ofiar parafia by nie przetrwała. Jako że w dalszym ciągu ofiary wiernych są ograniczone, dalej prosimy o wsparcie.


(nr konta, Ing Bank: 39 1050 1243 1000 0090 3139 4456)

Zarządzenia arcybiskupa katowickiego

Zarządzenie arcybiskupa katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 28 maja 2020 r.


1. Odwołanie dyspensy:

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.).

Więcej na PDF.
Zarządzenie arcybiskupa katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 4 maja 2020 r.Zarządzenie arcybiskupa katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w najbliższych tygodniach

Wstęp

Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych i całego społeczeństwa, bazując na wcześniejszych dokumentach KEP oraz zarządzeniach Metropolity Katowickiego, przekazuję duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowiązując do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

Cały tekst tutaj -->  

Załącznik 3, dot. świecenia potraw. Wersja PDF -->  

Załącznik 3, dot. świecenia potraw. Wersja docx - Office -->  


.