Szczęść Boże

Ewangelia
Ewangelia

Niedziela - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 31 maja 2020r.

(J 20, 19-23)

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

Oremus

Ewangelia według św. Jana ściśle łączy wydarzenie zesłania Ducha Świętego ze śmiercią i zmartwychwstaniem Zbawiciela. W Wielki Piątek Jezus na krzyżu "oddał Ducha", a w niedzielę Zmartwychwstania wzywa do Jego przyjęcia: Weźmijcie Ducha Świętego! Otworzyć się na Ducha Świętego to poddać się Jego wyzwalającej mocy: uwierzyć w niestrudzoną Bożą miłość i zacząć nią żyć. To dać się ponieść, zamiast iść pod wiatr. Doświadczając działania Ducha Świętego, przestajemy narzekać na życie i męczyć się rytualną religijnością, a stajemy się tym, kim mamy być z natury: dziećmi Boga i braćmi dla siebie.

Ks. Jarosław Januszewski, "Oremus"; maj 2008, s. 55-56

Przypomnienia, ogłoszenia..

Ogłoszenia
Ogłoszenia

PODSTAWOWE PRZYPOMNIENIA.

"Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem władzy państwowej zostały zniesione limity osób, które mogą uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwach. Mamy zachowywać dystans od siebie i uczestniczyć w maseczkach zakrywających nos i usta. Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Jak wiemy, wypełnieniem przykazania: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, w kościele katolickim jest między innymi uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych. W niedziele dalej transmitujemy Mszę św. o 10.30 za pośrednictwem Facebooka.klik

Zalecane jest, aby Komunie św. przyjmować na rękę. Spożywamy Pana Jezusa od razu, nie idziemy do ławki z Komunią św.

Zachęcamy do wypełnienia obowiązku spowiedzi wielkanocnej. Spowiadamy codziennie pół godziny przed Mszą św. na nowo w konfesjonale.

Zachęcamy, by dalej modlić się różaniec o 20.30 w tej intencji chorych i całkowitego oddalenia pandemii."

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na konto parafialne i w wszelkiej innej formie, również – od tygodnia – na Mszy św. Bez Waszych ofiar parafia by nie przetrwała. Jako że w dalszym ciągu ofiary wiernych są ograniczone, dalej prosimy o wsparcie.


(nr konta, Ing Bank: 39 1050 1243 1000 0090 3139 4456)

Pielgrzymka mężczyzn do Piekar

Matka Boska Piekarska
Matka Boska Piekarska

Matka Boska Piekarska

Dzisiaj przypadała tradycyjna pielgrzymka mężczyzn do Piekar.


Mimo, że się nie odbywa, jednak módlmy się w tych wszystkich intencjach, jakie zawsze podejmowaliśmy w tym dniu. Polecajmy Matce Bożej z Piekar szczególnie chorych górników, ich rodziny, wszystkich – nie tylko górników – których praca jest zagrożona. Prośmy Maryje, by ubłagała dla Śląska, Ojczyzny i całego świata ustanie pandemii. Błagajmy, by nie było żadnych nawrotów, ponownych ognisk zakażeń. Prośmy o ratunek dla naszej gospodarki i o pokój w sercach Polaków, w szczególnie w kwestiach wszelkich różnic zdań i opinii.

Wołajmy w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego by odnowił oblicze naszej ziemi.

Wszystkich mężczyzn i wszystkich chętnych zapraszamy dzisiaj na ostatnie majowe z modlitwą do Matki Boskiej Piekarskiej o godz. 15.45.


Powrót mężczyzn i młodzieńców z pielgrzymki do Matki Bożej Piekarskiej. (2019-05-26)


Pielgrzymka mężczyzn Pielgrzymka mężczyzn Pielgrzymka mężczyzn Pielgrzymka mężczyzn

Pielgrzymka mężczyzn

Zarządzenia arcybiskupa katowickiego

Zarządzenie arcybiskupa katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 28 maja 2020 r.


1. Odwołanie dyspensy:

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.).

Więcej na PDF.
Zarządzenie arcybiskupa katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 4 maja 2020 r.Zarządzenie arcybiskupa katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w najbliższych tygodniach

Wstęp

Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych i całego społeczeństwa, bazując na wcześniejszych dokumentach KEP oraz zarządzeniach Metropolity Katowickiego, przekazuję duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowiązując do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

Cały tekst tutaj -->  

Załącznik 3, dot. świecenia potraw. Wersja PDF -->  

Załącznik 3, dot. świecenia potraw. Wersja docx - Office -->  


.