Szczęść Boże

Ewangelia
Ewangelia

Niedziela - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 22 listopada 2020r.

(Mt 25,31–46)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?". Król im odpowie: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie". Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?". Wtedy odpowie im: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

Rozważania

Pan mówi: Co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tych potrzebujących - Mnieście uczynili. Pan oczekuje, że będziemy miłować się wzajemnie tak, jak On nas umiłował. Wiara działa przez miłość, a miłość nie ustaje w czynieniu dobra. Bez czynnej miłości bliźniego oddalamy się od Chrystusa... On ostrzega, że ci, którzy przeszli przez życie w twardym egoizmie, pójdą na wieczną karę...

Marek Ristau


Uwaga!!

Pamiętajmy o noszeniu maseczki zakrywających nos i usta oraz o dezynfekcji rąk (można to uczynić w przedsionku kościoła). Starajmy się również zachować dystans od siebie: nie stójmy i nie siadajmy za blisko jeden od drugiego, chyba, że mieszkamy razem. Prosimy Was o to, ponieważ pretensje są kierowane zawsze do proboszcza.


2 listopada 2020 roku, w dzień Zaduszny, zmarł ks. Henryk Pyrchała


Zmarł śp. ks. Henryk Pyrchała


Pogrzeb H.Pyrchala
Pogrzeb H.Pyrchala

Dnia 2 listopada 2020 roku, po chorobie, w Domu Świętego Józefa w Katowicach zmarł śp. ks. Henryk Pyrchała.

Dekretem biskupa od lutego 2014 ks. Henryk Pyrchała został kapelanem szpitalnym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej – Goduli. W tym samym czasie pomagał duszpastersko w Parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Goduli. Posługę tę pełnił do końca sierpnia 2015 roku. Powodem odwołania z tej posługi była choroba, za jest sprawą miał amputowaną dolną część kończy prawej. Specyfika szpitala nie pozwalała Ks. Henrykowi pełnić t posługę. Od 1 listopada roku został mianowany kapelanem Hospicjum Domowego im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Trzeb tu nadmienić, że nie ustawał w posłudze w parafii. Sprawował nabożeństwa, prowadził rekolekcję przed chrztami… Jego postawa była widziana doceniana przez parafian. Niezmożone siły były wielkim zdziwieniem z tak pięknej postawy ks. Henryka. Przeżył 61 lat w tym jako kapłan 31 lat.


Ks. H. Pyrchała - posługa w parafii w Goduli Ks. H. Pyrchała - posługa w parafii w Goduli Ks. H. Pyrchała - posługa w parafii w Goduli Ks. H. Pyrchała - posługa w parafii w Goduli
Ks. H. Pyrchała - posługa w parafii w Goduli

Urodził się 1 lipca 1959 roku w Mikołowie. Syn śp. Jana i śp. Gertrudy z domu Skrzypczyk. Był jeden z siedmiorga rodzeństwa. Ojciec pracował w hucie „Łaziska” w Łaziskach Górnych, Matka jego zajmowała się domem. Ojciec zmarł 1975 roku, Matka w 1971 roku.

Naukę rozpoczął od Szkoły Podstawowej w Gostyni, którą ukończył w 1974 roku. Następnie w 2. letniej Zasadniczej Szkole Rolnej w Pszczynie. Po jej ukończeniu uczył się Państwowym Technikum Rolnym w Pszczynie, które ukończył maturą w 1979 roku.

Po ukończeniu szkoły zaczął pracę w Urzędzie Miejskim w Orzeszu gdzie pracował do października 1979 roku.

W październiku został powołany do wojska. Za racji postury i siły został przydzielony do artylerii, został bombardierem. W tym czasie został wprowadzony „stan Wojenny” w Polsce i przedłużono mu służbę do kwietnia 1982 roku. W czasie służby w LWP nie tylko nie ustała jego wiara, ale się wzmacniała. W każdej wolnej chwili uczęszczała na Msze Święte. Po powrocie z wojska dalej krótko, do czerwca 1982 roku, pracował w Urzędzie Miejskim w Orzeszu.

W czerwcu 1982 roku rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. 10 kwietnia 1988 roku w Tychach z rąk Biskupa Damiana Zimonia otrzymał święcenia diakona. Odbył staż katechetyczny w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wiśle oraz staż duszpasterski w parafii Świętego Michała Archanioła w Kończycach Wielkich. Studia ukończył pracą naukową z socjologii religii pod tytułem - „Wpływ wychowania szkolnego na świadomość religijną młodzieży (na przykładzie parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach)”. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk Biskupa Damiana Zimonia 13 maja 1989 roku w Katowicach.

Pracę duszpasterską rozpoczął w zastępstwie w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju potem w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czuchowie.

 • Parafia Świętej Jadwigi w Szopienicach była jego pierwszą placówką. Była tam wikariuszem (1989-1993).
 • Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrowicach (1993-1999).
 • Parafia Świętego Jerzego w Mszanie (1999-2004).
 • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach - Tysiąclecie Dolne (2004-2009).
 • Parafia Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich (2009-2010).
 • 1 sierpnia 2010 został proboszczem Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Pszowie – Kalwarii Pszowskiej. Z końcem 2013 roku został zwolniony z urzędu proboszcza.
 • Od 1 lutego 2014 roku został mianowany kapelanem szpitalnym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej – Goduli.
 • Prowadził rekolekcje ministrantów oraz Dzieci Maryi. Katechizował w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i średnich. Pogłębiał swoją wiedzę w Studium Pastoralnym dla Księży w Katowicach.

Ostatnie dni życia spędził w Domu Świętego Józefa w Katowicach. Zmarł 2 listopada 2020 roku. Przeżył lat 61, w tym jako kapłan 31 lat.


Wieczne odpoczywanie,

Racz mu dać Panie,

A Światłość Wiekuista niechaj mu świeci.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen

Przypomnienia

Ogłoszenia
Ogłoszenia

PODSTAWOWE PRZYPOMNIENIA.

Zalecane jest, aby Komunie św. przyjmować na rękę. W ten sposób udziela Komunię św. ksiądz lub szafarz stojący po prawej stronie, bliżej krzyża. Spożywamy Pana Jezusa od razu, nie idziemy do ławki z Komunią św. Osoby, które chcą przyjąć Pana Jezusa w sposób tradycyjny –do ust, prosimy, by podchodzili do księdza lub szafarza stojącego po lewej stroni, bliżej ambonki.

Zachęcamy do spowiedzi św. Spowiadamy codziennie pół godziny przed Mszą św. na nowo w konfesjonale.

Zachęcamy, by dalej modlić się różaniec o 20.30 w tej intencji chorych i całkowitego oddalenia pandemii.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na konto parafialne i w wszelkiej innej formie, również – od tygodnia – na Mszy św. Bez Waszych ofiar parafia by nie przetrwała. Jako że w dalszym ciągu ofiary wiernych są ograniczone, dalej prosimy o wsparcie.


(nr konta, Ing Bank: 39 1050 1243 1000 0090 3139 4456)

Dekret, apel, wezwania

Dekret

Penitencjaria Apostolska 22.10.2020 __Link DEKRET__

Apel

Apel Rady Stałej KEP ws ochrony życia i pokoju społecznego __Link APEL__


Wezwanie do modlitwy

Abp Wezwanie do modlitwy 28.10.2020 __Link Wezwanie do modlitwy__

Ostanie pożegnanie Ks. Proboszcza Jana Małyska. 21.10.2020.


Ostanie pożegnanie Ks. Proboszcza Jana Małyska. 21.10.2020. (foto z pogrzebu)


Pogrzeb J.Małysek
Pogrzeb J.Małysek

Ksiądz proboszcz Jan Małysek
14 maja 1937 - 16 października 2020


W piątek rano (16 października 2020r.) zmarł ks. Jan Małysek, emerytowany proboszcz naszej parafii...Do domu wracam jak strudzony pielgrzym,

a Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem...


..Tułaczka moja już dobiegła kresu,

dla moich oczu słońce ziemi zgasło.

W Tobie, mój Panie, znajdę pokój wieczny,

Ty będziesz dla mnie nie gasnącym światłem.Pogrzeb ks. prob. J.Małysek Pogrzeb ks. prob. J.Małysek Pogrzeb ks. prob. J.Małysek Pogrzeb ks. prob. J.Małysek

Pogrzeb ks. prob. J.Małysek

Międzynarodowa akcja - „Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata”. (28.09.2020)

Część druga. 27.09.2020

Koronka Koronka Koronka Koronka Koronka

Koronka

Pierwsza Komunia Święta 2020

Część druga. 27.09.2020

I Komunia Święta I Komunia Święta I Komunia Święta I Komunia Święta I Komunia Święta

I Komunia Święta

Część pierwsza. 11.06.2020

I Komunia Święta I Komunia Święta I Komunia Święta I Komunia Święta I Komunia Święta

I Komunia Święta

Msza św. w której ks. biskup Marek Szkudło udzielił bierzmowania naszej młodzieży. (24.09.20)

Uroczystość pobłogosławienia krzyża po odnowieniu. (profanacja)

Uroczystość Odpustowa ku czci Ścięcia św. J.Chrzciciela - 2020


Uwaga!!Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na konto parafialne i w wszelkiej innej formie, również – od tygodnia – na Mszy św. Bez Waszych ofiar parafia by nie przetrwała. Jako że w dalszym ciągu ofiary wiernych są ograniczone, dalej prosimy o wsparcie.


(nr konta, Ing Bank: 39 1050 1243 1000 0090 3139 4456)


.