• Szczęść Boże
  Ewangelia
  Ewangelia

  Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu -21 lutego 2021 r.

  Ewangelia (Mk 1,12-15)

  Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

  Rozważania

  Musimy narodzić się na nowo z wody i z Ducha. Musimy też zostać ochrzczeni Duchem Świętym i mocą. W Duchu Świętym nadeszło Królestwo Boże w mocy i prawdzie. Kto porzuci grzechy i uwierzy w dobrą nowinę, staje się prawdziwie wolnym uczestnikiem Królestwa Chrystusowego. Ewangelia Boża o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym to jedyny ratunek dla upadłego i zgubionego świata. Chrystus doznał cierpień i zapłacił za wszystkie grzechy. Jedyny prawy i sprawiedliwy, cierpiał za winnych i nieprawych - tak pojednał nas z Bogiem na wieki.

  Marek Ristau  Wiadomości


  Dzisiejsza Niedziela jest niedzielą trzeźwości, jeśli ktośpodejmuje abstynencjęw Wielkim Poście, możnasięwpisać do Księgi Trzeźwości, która znajduje sięprzy ołtarzu św. Józefa.

  Dzisiaj przypada na naszą parafię Wieczna Adoracja Najświętszego Sakramentu. W ciągu roku każda parafia archidiecezji ma wyznaczony jeden dzień całodniowej adoracji. Wystawienie Najświętszego Sakramentu będzieod 13.00 do 15.45 i od 17.30 do 20.30. Zachęcamy do indywidualnej adoracji.

  O 15.45zapraszamy na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

  Na różaniec w intencji oddaleniapandemii i o pokój w naszej Ojczyźniezapraszamy codziennie(oprócz piątku) o 17.30.  Pamiętajmy o noszeniu maseczki zakrywających nos i usta oraz o dezynfekcji rąk (można to uczynić w przedsionku kościoła).

  Starajmy się również zachować dystans od siebie: nie stójmy i nie siadajmy za blisko jeden od drugiego, chyba, że mieszkamy razem. Prosimy Was o to, ponieważ pretensje są kierowane zawsze do proboszcza.


  Chebzie - Intencje mszalne można zamawiać telefonicznie. Nr. tel. na Chebzie: 601405979

  Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na konto parafialne i w wszelkiej innej formie. Bez Waszych ofiar parafia by nie przetrwała. Jako że w dalszym ciągu ofiary wiernych są ograniczone, dalej prosimy o wsparcie.


  (nr konta, Ing Bank: 39 1050 1243 1000 0090 3139 4456)

 • Przypomnienia
  Ogłoszenia
  Ogłoszenia

  PODSTAWOWE PRZYPOMNIENIA.

  Zalecane jest, aby Komunie św. przyjmować na rękę. W ten sposób udziela Komunię św. ksiądz lub szafarz stojący po prawej stronie, bliżej krzyża. Spożywamy Pana Jezusa od razu, nie idziemy do ławki z Komunią św. Osoby, które chcą przyjąć Pana Jezusa w sposób tradycyjny –do ust, prosimy, by podchodzili do księdza lub szafarza stojącego po lewej stroni, bliżej ambonki.

  Zachęcamy do spowiedzi św. Spowiadamy codziennie pół godziny przed Mszą św. na nowo w konfesjonale.

  Zachęcamy, by dalej modlić się różaniec o 20.30 w tej intencji chorych i całkowitego oddalenia pandemii.

  Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na konto parafialne i w wszelkiej innej formie. Bez Waszych ofiar parafia by nie przetrwała. Jako że w dalszym ciągu ofiary wiernych są ograniczone, dalej prosimy o wsparcie.


  (nr konta, Ing Bank: 39 1050 1243 1000 0090 3139 4456)

 • Dekret, apel, wezwania

  Dekret

  Penitencjaria Apostolska 22.10.2020 __Link DEKRET__

  Apel

  Apel Rady Stałej KEP ws ochrony życia i pokoju społecznego __Link APEL__


  Wezwanie do modlitwy

  Abp Wezwanie do modlitwy 28.10.2020 __Link Wezwanie do modlitwy__

 • Dnia 31 grudnia 2020 r. zmarł o. Paweł Michalik


  Dnia 31 grudnia 2020 r. zmarł o. Paweł Michalik


  Zmarł o. Paweł Michalik
  Zmarł o. Paweł Michalik

  Zmarł o. Paweł Michalik, paulin


  Po ciężkiej i długiej chorobie zmarł o. Paweł Michalik, paulin, pochodzący z naszej parafii. Miał 61 lat, z czego 32 przeżył w Zakonie Paulinów, służąc jako kapłan 24. lata. W ostatnim czasie posługiwał na Jasnej Górze, gdzie był dyrektorem biblioteki jasnogórskiej, a także pełnił posługę egzorcysty.

  O. Paweł Michalik urodził się 2 marca 1959 r. w Rudzie Śląskiej. Pierwszą profesję zakonną złozył 8 września 1988 r., a profesję wieczystą w Zakonie Paulinów - 2 sierpnia 1995 r. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1996 r.

  Msza św. pogrzebowa zostł odprawiona 4 stycznia 2021 o godz. 11.00 w bazylice jasnogórskiej, po niej nastąpiło złożenie ciała Zmarłego w grobowcu paulińskim na Cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

  W naszej parafii odprawiona została Msze św. w jego intencji 4 stycznia o 7.30.


  ..Tułaczka moja już dobiegła kresu,

  dla moich oczu słońce ziemi zgasło.

  W Tobie, mój Panie, znajdę pokój wieczny,

  Ty będziesz dla mnie niegasnącym światłem...

 • Pasterka 2020

  Msza św. Pasterska (Pasterka) - 2020

  Pasterka Pasterka Pasterka Pasterka Pasterka

  Pasterka
 • 2 listopada 2020 roku, w dzień Zaduszny, zmarł ks. Henryk Pyrchała

  Zmarł śp. ks. Henryk Pyrchała


  Pogrzeb H.Pyrchala
  Pogrzeb H.Pyrchala

  Dnia 2 listopada 2020 roku, po chorobie, w Domu Świętego Józefa w Katowicach zmarł śp. ks. Henryk Pyrchała.

  Dekretem biskupa od lutego 2014 ks. Henryk Pyrchała został kapelanem szpitalnym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej – Goduli. W tym samym czasie pomagał duszpastersko w Parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Goduli. Posługę tę pełnił do końca sierpnia 2015 roku. Powodem odwołania z tej posługi była choroba, za jest sprawą miał amputowaną dolną część kończy prawej. Specyfika szpitala nie pozwalała Ks. Henrykowi pełnić t posługę. Od 1 listopada roku został mianowany kapelanem Hospicjum Domowego im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Trzeb tu nadmienić, że nie ustawał w posłudze w parafii. Sprawował nabożeństwa, prowadził rekolekcję przed chrztami… Jego postawa była widziana doceniana przez parafian. Niezmożone siły były wielkim zdziwieniem z tak pięknej postawy ks. Henryka. Przeżył 61 lat w tym jako kapłan 31 lat.


  Ks. H. Pyrchała - posługa w parafii w Goduli Ks. H. Pyrchała - posługa w parafii w Goduli Ks. H. Pyrchała - posługa w parafii w Goduli Ks. H. Pyrchała - posługa w parafii w Goduli
  Ks. H. Pyrchała - posługa w parafii w Goduli

  Urodził się 1 lipca 1959 roku w Mikołowie. Syn śp. Jana i śp. Gertrudy z domu Skrzypczyk. Był jeden z siedmiorga rodzeństwa. Ojciec pracował w hucie „Łaziska” w Łaziskach Górnych, Matka jego zajmowała się domem. Ojciec zmarł 1975 roku, Matka w 1971 roku.

  Naukę rozpoczął od Szkoły Podstawowej w Gostyni, którą ukończył w 1974 roku. Następnie w 2. letniej Zasadniczej Szkole Rolnej w Pszczynie. Po jej ukończeniu uczył się Państwowym Technikum Rolnym w Pszczynie, które ukończył maturą w 1979 roku.

  Po ukończeniu szkoły zaczął pracę w Urzędzie Miejskim w Orzeszu gdzie pracował do października 1979 roku.

  W październiku został powołany do wojska. Za racji postury i siły został przydzielony do artylerii, został bombardierem. W tym czasie został wprowadzony „stan Wojenny” w Polsce i przedłużono mu służbę do kwietnia 1982 roku. W czasie służby w LWP nie tylko nie ustała jego wiara, ale się wzmacniała. W każdej wolnej chwili uczęszczała na Msze Święte. Po powrocie z wojska dalej krótko, do czerwca 1982 roku, pracował w Urzędzie Miejskim w Orzeszu.

  W czerwcu 1982 roku rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. 10 kwietnia 1988 roku w Tychach z rąk Biskupa Damiana Zimonia otrzymał święcenia diakona. Odbył staż katechetyczny w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wiśle oraz staż duszpasterski w parafii Świętego Michała Archanioła w Kończycach Wielkich. Studia ukończył pracą naukową z socjologii religii pod tytułem - „Wpływ wychowania szkolnego na świadomość religijną młodzieży (na przykładzie parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach)”. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk Biskupa Damiana Zimonia 13 maja 1989 roku w Katowicach.

  Pracę duszpasterską rozpoczął w zastępstwie w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju potem w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czuchowie.

  • Parafia Świętej Jadwigi w Szopienicach była jego pierwszą placówką. Była tam wikariuszem (1989-1993).
  • Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrowicach (1993-1999).
  • Parafia Świętego Jerzego w Mszanie (1999-2004).
  • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach - Tysiąclecie Dolne (2004-2009).
  • Parafia Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich (2009-2010).
  • 1 sierpnia 2010 został proboszczem Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Pszowie – Kalwarii Pszowskiej. Z końcem 2013 roku został zwolniony z urzędu proboszcza.
  • Od 1 lutego 2014 roku został mianowany kapelanem szpitalnym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej – Goduli.
  • Prowadził rekolekcje ministrantów oraz Dzieci Maryi. Katechizował w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i średnich. Pogłębiał swoją wiedzę w Studium Pastoralnym dla Księży w Katowicach.

  Ostatnie dni życia spędził w Domu Świętego Józefa w Katowicach. Zmarł 2 listopada 2020 roku. Przeżył lat 61, w tym jako kapłan 31 lat.


  Wieczne odpoczywanie,

  Racz mu dać Panie,

  A Światłość Wiekuista niechaj mu świeci.

  Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

  Amen

 • Ostanie pożegnanie Ks. Proboszcza Jana Małyska. 21.10.2020

  Ostanie pożegnanie Ks. Proboszcza Jana Małyska. 21.10.2020. (foto z pogrzebu)


  Pogrzeb J.Małysek
  Pogrzeb J.Małysek

  Ksiądz proboszcz Jan Małysek
  14 maja 1937 - 16 października 2020


  W piątek rano (16 października 2020r.) zmarł ks. Jan Małysek, emerytowany proboszcz naszej parafii.  ..Do domu wracam jak strudzony pielgrzym,

  a Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem...


  ..Tułaczka moja już dobiegła kresu,

  dla moich oczu słońce ziemi zgasło.

  W Tobie, mój Panie, znajdę pokój wieczny,

  Ty będziesz dla mnie nie gasnącym światłem.  Pogrzeb ks. prob. J.Małysek Pogrzeb ks. prob. J.Małysek Pogrzeb ks. prob. J.Małysek Pogrzeb ks. prob. J.Małysek

  Pogrzeb ks. prob. J.Małysek
 • Międzynarodowa akcja - „Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata” (28.09.2020)

  Część druga. 27.09.2020

  Koronka Koronka Koronka Koronka Koronka

  Koronka

.