25-lecie posługi kapłańskiej ks. Proboszcza Krzysztofa Wrodarczyka.(2012)Niżej zdjęcia udostępnione przez Foto Marek.

www.fotomarek.com.plParafia Godula