Godula - Uroczystość I-szej Komunii Świętej 13.05.2012.

Chebzie - Pierwsza Komunia Święta. (20.05.2012r.)
Parafia Godula