Misjonarze Afryki. „Wystawa sztuki afrykańskiej i przedmiotów codziennego użytku”.Misjonarze Afryki. „Wystawa sztuki afrykańskiej i przedmiotów codziennego użytku”.