Powrót Kobiet i Dziewcząt ze Stanowej Pielgrzymki do Matki Bożej Piekarskiej - 2015
Powrót Kobiet i Dziewcząt ze Stanowej Pielgrzymki do Matki Bożej Piekarskiej - 2015