Adres:

41-703 Ruda Śląska - Godula

ul. Karola Goduli 22

tel. (32)248 13 85

E-mail

godula@archidiecezja.katowice.pl

KANCELARIA PARAFIALNA


Godziny urzędowania:

Poniedziałek -
od godz. 8.30. – 10.30.
oraz 15.30 - 17.30.

Wtorek -
od godz. 15.30. – 17.30.

Środa -
nieczynna

Czwartek -
od godz. 8.30. – 10.30.

Piątek -
od godz. 8.30. – 10.30.
oraz od godz. 15.30. – 17.30.

Sobota -
nieczynna

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego o każdej porze dnia.


NUMER KONTA PARAFII:

ING Bank

39 1050 1243 1000 0090 3139 4456


Kontakt z kapelanem szpitalnym:

tel. 609 345 468


Spowiedź

W tygodniu:

- od 7.00 do 7.30 i od 17.30 do 18.00 (w sobotę od 17.00 do 18.00)

W niedzielę:

- 15 minut przed Mszą św. (oprócz Mszy św. o 16.30 i 20.30)


Ważne strony


Archidiecezja katowicka
Dekanat Ruda Śląska

Rzymskokatolicka Parafia Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli. Archidiecezja Katowicka - Dekanat Ruda Śląska.


Popszedni proboszczowie

Ks. Fryderyk Hofrihter (1830 - 1901)

Proboszcz w Goduli w latach 1866-1901.


Urodził się 28 czerwca 1830 roku. Ukończył Wydział Teologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia prezbiteratu przyjął 28 czerwca 1856 roku. 1

7 marca 1866 roku został mianowany kapelanem w Goduli z tytułem kuratora. Wprowadzenie nowego duszpasterza przez dziekana z Biskupic ks. G. Prehsfreunda nastąpiło w kilka miesięcy później, bo dopiero 3 września 1866 roku.

Urzędowy protokół opisujący moment objęcia obowiązków duszpasterskich przez ks. Hofrichtera brzmi następująco: „Z powodu powtórnego rozporządzenia z dnia 17 marca 1866 roku wprowadzono z dniem dzisiejszym dotychczasowego kapelana z Biskupic ks. Fryderyka Hofrichtera jako duszpasterza do nowoutworzonej placówki duszpasterskiej w Goduli. Aktu powyższego dokonał dziekan z Biskupc. W zastępstwie właścicieli dóbr zjawił się dyrektor Unger oraz ks. proboszcz Józef Szafranek, również Wawrzyniec Kuczera i Karol Plewiński jako wymienieni kandydaci do kościelnego zarządu”.

W czasie uroczystości Ksiądz Dziekan przemówił w języku polskim i niemieckim do licznie zebranych parafian. W czasie przemówienia przedstawił przyszłego duszpasterza ks. Hofrichtera i wskazał na obowiązki wiernych wobec ich proboszcza. Potem wręczono Księdzu Proboszczowi dwie pieczęcie i spis inwentarza kościelnego. Nowy proboszcz zamieszkał w szkole. Od hrabiego Schaffgotscha otrzymał uposażenie w kwocie 300 talarów rocznie oraz opał.

Liczba wiernych stale rosła. Kaplica szkolna nie była w stanie pomieścić parafian, których liczba wyniosła około 2,5 tys. wiernych. Ksiądz Kurator zwrócił się z prośbą do hrabiostwa o fundację świątyni. Schaffgotschowie mieszkali wówczas w Kopicach, ale często odwiedzali sąsiadujące z Godulą Szombierki. Przystali na prośbę ks. Hofrichtera. W ten sposób został on budowniczym naszego kościoła. Pracował nad tym, by życie religijne w parafii było bardzo ożywione. W czasie jego proboszczowania trzy razy odbyły się misje: w roku 1872, 1889 i 1901.

Przy ówczesnej ul. Schaffgotscha (obecnie Karola Goduli) - na plantach - w 1881 roku, na pamiątkę 25-lecia kapłaństwa pierwszego proboszcza ks. Fryderyka Hofrichtera parafianie postawili figurę św. Jana Nepomucena, która stoi tam po dzień dzisiejszy.

W roku 1890 ks. Hofrichter został mianowany proboszczem i dziekanem dekanatu bytomskiego. Będąc już w podeszłym wieku, strudzony pracą wokół swoich parafian, poprosił władze kościelne o pomocnika - dotychczas sam pełnił wszystkie obowiązki duszpasterskie. Pierwszym wikariuszem w naszej parafii został wtedy mianowany ks. Berner.

Ks. proboszcz Fryderyk Hofrichter - zasłużony kapłan, wielce szanowany przez swoich parafian zmarł 25 marca 1901 roku, licząc 71 lat. Przy dźwiękach dzwonów odprowadzono jego ciało na wieczny spoczynek na cmentarz parafialny (który sam zorganizował). Na cześć pierwszego proboszcza jeden z dzwonów znajdujących się w wieży naszego kościoła nosi imię Fryderyk.


2011-10-20 Abp Damian Zimoń modli się przy grobie Ks. Fryderyka Hofrihtera i Ks. Józefa Szuberta.

.