Adres:

41-703 Ruda Śląska - Godula

ul. Karola Goduli 22

tel. (32)248 13 85

E-mail

godula@archidiecezja.katowice.pl

KANCELARIA PARAFIALNA


Godziny urzędowania:

Poniedziałek -
od godz. 8.30. – 10.30.
oraz 15.30 - 17.30.

Wtorek -
od godz. 15.30. – 17.30.

Środa -
nieczynna

Czwartek -
od godz. 8.30. – 10.30.

Piątek -
od godz. 8.30. – 10.30.
oraz od godz. 15.30. – 17.30.

Sobota -
nieczynna

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego o każdej porze dnia.


NUMER KONTA PARAFII:

ING Bank

39 1050 1243 1000 0090 3139 4456


Kontakt z kapelanem szpitalnym:

tel. 609 345 468


Spowiedź

W tygodniu:

- od 7.00 do 7.30 i od 17.30 do 18.00 (w sobotę od 17.00 do 18.00)

W niedzielę:

- 15 minut przed Mszą św. (oprócz Mszy św. o 16.30 i 20.30)


Ważne strony


Archidiecezja katowicka
Dekanat Ruda Śląska

Rzymskokatolicka Parafia Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli. Archidiecezja Katowicka - Dekanat Ruda Śląska.


Popszedni proboszczowie

Ks. Jerzy Zieliński (1907 - 1984)

W Goduli w latach 1955 - 1956 administrator.Urodził się 12 marca 1907 w Królewskiej Hucie. Był synem montera Emila i Anny z d. Lokotsch. Do szkoły powszechnej i Państwowego Gimnazjum uczęszczał w Królewskiej Hucie. Od 1927 roku kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum Mniejszości Niemieckiej w Katowicach. Egzamin dojrzałości zdał w 1928 roku. Po maturze przez rok pracował fizycznie w hucie „Królewskiej”. W 1929 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kłopoty ze zdrowiem, pobyt w szpitalu, a następnie rekonwalescencja były powodem dłuższej przerwy w jego studiach, które kontynuował po powrocie do pełni sił. Święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1935 w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa T. Bromboszcza.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w rodzinnej parafii św. Jadwigi w Chorzowie. Następnie w charakterze wikariusza duszpasterzował w parafiach: św. Wawrzyńca w Chorzowie, NSPJ w Mysłowicach oraz św. Jana i Pawła w Dębie. W 1940 roku został mianowany substytutem w parafii św. Andrzeja Boboli w Wirku.

Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej od maja 1945 roku pełnił obowiązki substytuta w parafii Nawiedzenia NMP w Połomi. W 1947 roku został mianowany administratorem w parafii św. Mikołaja w Reptach Starych. Rok później bp S. Adamski nadał mu prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej oraz używania tytułu proboszcza.

W latach 1948-1955 ks. Zieliński był substytutem w parafii NSPJ w Krzyżkowicach.

1955-1956 - administrator w Goduli. Było to w czasie, gdy proboszcz ks. Józef Szubert był aresztowany przez władze komunistyczne.

Przez następny rok administrował parafią w Makoszowach (1956-1957). Następnie przez szereg lat, jako emeryt mieszkał najpierw na terenie parafii Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, a następnie na terenie parafii św. Barbary w Chorzowie.

Zmarł 3 lutego 1984 w szpitalu w Bogucicach. Pochowany w Chorzowie (parafia św. Jadwigi)


E-ncyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku.

.