Adres:

41-703 Ruda Śląska - Godula

ul. Karola Goduli 22

tel. (32)248 13 85

E-mail

godula@archidiecezja.katowice.pl

KANCELARIA PARAFIALNA


Godziny urzędowania:

Poniedziałek -
od godz. 8.30. – 10.30.
oraz 15.30 - 17.30.

Wtorek -
od godz. 15.30. – 17.30.

Środa -
nieczynna

Czwartek -
od godz. 8.30. – 10.30.

Piątek -
od godz. 8.30. – 10.30.
oraz od godz. 15.30. – 17.30.

Sobota -
nieczynna

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego o każdej porze dnia.


NUMER KONTA PARAFII:

ING Bank

39 1050 1243 1000 0090 3139 4456


Kontakt z kapelanem szpitalnym:

tel. 609 345 468


Spowiedź

W tygodniu:

- od 7.00 do 7.30 i od 17.30 do 18.00 (w sobotę od 17.00 do 18.00)

W niedzielę:

- 15 minut przed Mszą św. (oprócz Mszy św. o 16.30 i 20.30)


Ważne strony


Archidiecezja katowicka
Dekanat Ruda Śląska

Rzymskokatolicka Parafia Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli. Archidiecezja Katowicka - Dekanat Ruda Śląska.


CHÓR PARAFIALNY "GLORIA".

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”!


Koncert kolęd 07-01-2018


Dyrygent Pani Bogusława Kotlorz

Dyrygent Pani Bogusława Kotlorz


Śpiew chóralny rozbrzmiewał w naszej parafii już w okresie przedwojennym.

Działały tu dwa towarzystwa śpiewacze. Po wojnie działał chór parafialny pod dyrekcją ówczesnego organisty p. Jerzego Grossa.

W latach 60-tych, po śmierci dyrygenta, z braku jego następcy chór się rozwiązał.

Na długie lata zamarł śpiew chóralny w naszej parafii.

Dopiero ks. proboszcz Jan Małysek, wielki miłośnik śpiewu chóralnego, rozżarzył tlącą się jeszcze w sercach ludzi iskierkę nadziei, że w naszym kościele znowu rozbrzmiewać będą piękne akordy wielogłosowej pieśni religijnej.

Z inicjatywy ks. proboszcza Jana Małyska, w 1982 roku powstał Chór Parafialny, który działa po dziś dzień.

We wrześniu tegoż roku odbyło się zebranie założycielskie.

Dyrygentem chóru został ówczesny organista p. Piotr Mika.

Zarządzono pierwsze próby i zaczęła się praca w chórze.

Wybrano także zarząd chóru, którego prezesem został p. Antoni Fraus.

Funkcję tę pełnił przez 10 lat.

Pierwszy publiczny występ chóru odbył się 22 listopada 1982 roku w czasie Mszy św. w intencji chóru z okazji św. Cecylii.

Pierwszy koncert, a był to koncert kolęd, odbył się w ostatnią niedzielę stycznia 1984 roku.

Z biegiem lat koncerty te stawały się coraz bogatsze, do udziału zapraszano różnych wykonawców. Każdego roku chór śpiewa także kolędy w Szpitalu Miejskim nr 2 w Goduli.

W miesiącach od maja do sierpnia na placu kościelnym, przy Grocie Matki Bożej z Lourdes, odbywają się w poniedziałki, środy i piątki Apele Maryjne, w których chór bierze czynny udział śpiewając pieśni maryjne.

Od roku 1995 chór nasz jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - Oddział Śląski, a terytorialnie przynależymy do Okręgu Chorzowsko-Rudzko-Śwętochłowickiego.

Z Okręgiem tym współpracowaliśmy nie będąc jeszcze członkiem związku.

Bierzemy udział w organizowanych przez Okręg koncertach kolęd, pieśni maryjnej i ogólnych pieśni religijnych w kościołach na terenie miast Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic.

Zapraszamy również chóru Okręgu na koncerty do naszej parafii.

W roku 1996 w ramach obchodów Jubileuszu 125-lecia naszego kościoła, zarząd chóru zorganizował dwa koncerty, w których w sumie wzięło udział 11 chórów naszego Okręgu.

W czerwcu 1995 roku na zaproszenie ks. Witolda Grzomby (wikariusza godulskiego w latach 1987-1990) chór nasz śpiewał w czasie Sumy Odpustowej w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie.

Wyjazd ten połączono z wycieczką do Brennej.

Również na zaproszenie ks. Witolda - już jako proboszcza - chór śpiewał w czasie Sumy Odpustowej w kościele św. Jakuba w Simoradzu.

Repertuar chóru to prawie wyłącznie pieśni religijne.

W nutotece chóru zapisanych jest ponad 240 utworów.

Są wśród nich kolędy, pieśni postne, pieśni wielkanocne, pieśni maryjne, pieśni okolicznościowe i eucharystyczne, a także Msze i psalmy.

A kompozytorzy to: Beethoven, Gounod, Mozart, Moniuszko, Verdi, Hoppe, ks. Chlondowski, Händel i inni.

Jest także kilku kompozytorów współczesnych, polskich i amerykańskich.

W nutotece zapisanych mamy także kilkanaście pieśni świeckich. Są to śląskie pieśni folklorystyczne oraz wyjątki z operetek.

Zarząd chóru organizuje co roku dla swoich członków i ich rodzin spotkania towarzyskie.

Są to spotkania z okazji św. Cecylii - popularnie nazywane „Cecylki”, spotkania kolędowo-gwiazdkowe, a także mikołajki.

Spotkania te cieszą się zawsze wielkim wzięciem.


Spotkania chóru odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od
19.00 - 21.00 w Domu Parafialnym im. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy!


WŁADZE CHÓRU:

DYRYGENCI CHÓRU:

p. Piotr Mika - 1982–1989

p. Gabriela Malcherczyk - 1989–1992

p. Bogusława Kotlorz - 1992

PREZESI CHÓRU:

p. Antoni Fraus - 1982–1992

p. Józef Gwóźdź - 1993–2003

p. Elżbieta Sikora - 2003-2008

p. Grzegorz Mrożek - 2008-nadalXXX LAT CHÓRU "GLORIA" - koncert.CHÓR PARAFIALNY "GLORIA".

.