Adres:

41-703 Ruda Śląska - Godula

ul. Karola Goduli 22

tel. (32)248 13 85

E-mail

godula@archidiecezja.katowice.pl

KANCELARIA PARAFIALNA


Godziny urzędowania:

Poniedziałek -
od godz. 8.30. – 10.30.
oraz 15.30 - 17.30.

Wtorek -
od godz. 15.30. – 17.30.

Środa -
nieczynna

Czwartek -
od godz. 8.30. – 10.30.

Piątek -
od godz. 8.30. – 10.30.
oraz od godz. 15.30. – 17.30.

Sobota -
nieczynna

Zgłoszenia pogrzebu lub do chorego o każdej porze dnia.


NUMER KONTA PARAFII:

ING Bank

39 1050 1243 1000 0090 3139 4456


Kontakt z kapelanem szpitalnym:

tel. 609 345 468


Spowiedź

W tygodniu:

- od 7.00 do 7.30 i od 17.30 do 18.00 (w sobotę od 17.00 do 18.00)

W niedzielę:

- 15 minut przed Mszą św. (oprócz Mszy św. o 16.30 i 20.30)


Ważne strony


Archidiecezja katowicka
Dekanat Ruda Śląska

Rzymskokatolicka Parafia Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli. Archidiecezja Katowicka - Dekanat Ruda Śląska.


Prośby brewiarzowe

PROŚBY 1

Antyfona:

Otworzyły się usta Zachariasza, i prorokował mówiąc:

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela.

Z ufnością błagajmy Chrystusa, który posłał przed sobą Jana, poprzednika, aby przygotował Mu drogę:

Nawiedź nas Jezu, Wschodzące Słońce.

Ty sprawiłeś, że Jan uradował się w łonie Elżbiety, - daj, abyśmy zawsze się cieszyli z Twego przyjścia na ziemię.

 

Ty przez naukę i życie Jana Chrzciciela ukazałeś nam drogę pokuty, - zwróć nasze serca ku przykazaniom Twego królestwa.

 

Ty zechciałeś, aby ludzie głosili prawdę o Tobie, - poślij na cały świat zwiastunów swej Ewangelii.

 

Ty przyjąłeś chrzest z rąk Jana w Jordanie, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość, - pociągnij nas do współpracy w szerzeniu sprawiedliwości Twego królestwa.

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

PROŚBY 2

Antyfona:

Dziecię, które nam się narodziło, większe jest niż prorok; o Nim Zbawiciel powiedział:

Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana.

Z radością błagajmy Boga, który wybrał Jana Chrzciciela, aby zwiastował ludziom nadejście królestwa Chrystusa:

Prowadź nas, Panie, drogą pokoju.

Ty powołałeś Jana jeszcze w łonie jego matki, aby przygotował drogę dla Twojego Syna, - daj, abyśmy wstępowali w ślady naszego Pana.

 

Ty pozwoliłeś Janowi rozpoznać Baranka Bożego, - spraw, aby Kościół ukazywał Go ludziom naszych czasów.

 

Z Twojej woli Jan Chrzciciel się umniejszał, a Chrystus wzrastał, - naucz nas ustępować miejsca innym, abyś Ty mógł się w pełni ukazać.

 

Ty przez męczeństwo Jana stanąłeś w obronie sprawiedliwości, - daj, abyśmy niezłomnie świadczyli o Twojej prawdzie.

 

Pamiętaj o wszystkich, którzy odeszli z tego świata, - wprowadź ich do królestwa światłości i pokoju.

Módlmy się:

Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był Poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci, i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość, spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Prośby brewiarzowe

.