Pochodzący z naszej parafii


 • Ks. Norbert Paweł ŁUKASZCZYK

  Ks. Norbert Paweł ŁUKASZCZYK RM, Kap. hon. Ojca św.


  Norbert Łukaszczyk urodził się w 1934 roku, syn górnika, który zapragnął służyć Bogu.

  Do szkoły podstawowej uczęszczał w Goduli.

  W 1951 roku nie został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

  Wstąpił więc do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

  15 czerwca 1958 roku został wyświęcony na kapłana diecezji wrocławskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. Bolesława Kominka.

  22 czerwca 1958 roku odprawił Mszę św. Prymicyjną w naszym kościele.

  Pierwszą parafią była parafia św. Jadwigi w Złotoryi.

  W 1961 roku został skierowany do parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie, gdzie był wikariuszem do 1966 roku. Jest honorowym obywatelem Strzelina.

  W 1966 roku ks. Norbert został proboszczem w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kuropatniku, i tam zamieszkał.

  W 2009 roku 28 czerwca odszedł na emeryturę i pozostał rezydentem w parafii w Kuropatniku.  Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Strzelina” otrzymał 31 stycznia 2006 r. „Za to, że będąc 40 lat duszpasterzem Parafii Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kuropatniku, dzięki osobistemu zaangażowaniu wywarł wielki pozytywny wpływ na moralny i duchowy rozwój społeczności lokalnej”.

 • Ks. Janusz Janota

  Ks. Janusz Janota - ksiądz diecezjalny  Dzieciństwo spędził w Chebziu.

  W 1965 roku wyjechał do Niemiec i tam pozostał.

  Wyświęcony na prezbitera 6 marca 1965 roku.

  W 2005 roku postanowił obchodzić swój Jubileusz 40-lecia kapłaństwa w swojej rodzinnej parafii.

  Obecnie jest Kooperatorem w parafii w Duderstadt.

 • Ks. Andrzej Krzymyczek MIC

  Ks. Andrzej Krzymyczek MIC - marianin  Na pierwsze prymicje godulanie czekali aż do 25 czerwca 1957 roku.

  Prymicjantem był właśnie ks. Andrzej Krzymyczek.

  Święcenia prezbiteratu przyjął w Zgromadzeniu Księży Marianów we Włocławku.

  Urodził się 1 stycznia 1928 w Goduli w rodzinie Jana i Marty z d. Fulczyk. Rodzina ojca pochodziła z Goduli, a rodzina matki - z Lipin.

  Przed wybuchem wojny, w 1939 roku ukończył 4 klasy szkoły podstawowej. Podczas wojny złożył egzamin do 2 klasy niemieckiej szkoły średniej, tzw. “Mittelschule” w Chorzowie. W ostatnim roku szkoły średniej, w styczniu 1944 roku, został powołany razem z całą klasą do pomocniczej służby wojskowej - tzw. Heimatflag. W ostatnich miesiącach wojny tułali się po całych Niemczech.

  Koniec wojny zastał go w Czechosłowacji, w Pardubicach, dokąd został powołany do wojska.

  Do nowicjatu księży marianów wstąpił we wrześniu 1949 roku w Skórcu koło Siedlec.

  Po nowicjacie studiował filozofię w Warszawie na Bielanach. W Gietrzwałdzie ukończył pierwszy rok teologii, a kolejne w Seminarium we Włocławku.

  Święcenia prezbiteratu przyjął na trzecim roku teologii i po ukończeniu Seminarium pracował przez jeden rok w Grudziądzu jako katecheta. Następnie wysłano go na studia matematyczne do Torunia.

  Po ukończeniu matematyki wrócił do pracy w Grudziądzu, jako przełożony tej placówki, ale tylko przez rok. Potem wychowywał przez trzy lata nowicjuszy, a w 1970 roku został wiceprowincjałem prowincji polskiej Marianów.

  W tym samym roku zgłosił do Zarządu Generalnego Zgromadzenia prośbę o przeniesienie do pracy w Brazylii. Wyjechał w 1971 roku.

  Przez wiele lat pracował w Kurytybie. Najdłużej, bo 24 lata mieszkał przy parafii św. Jerzego, gdzie był dom centralny.

  W 1981 roku został mianowany pierwszym przełożonym nowo ukonstytuowanej prowincji Zgromadzenia. Już jako prowincjał zajął się kultem Miłosierdzia Bożego i założył centrum tego nabożeństwa na całą Brazylię.

  Po zwolnieniu z obowiązków prowincjała zajął się wyłącznie tym nabożeństwem. Wybudował Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i ośrodek Miłosierdzia Bożego.

  W styczniu 2006 roku został zwolniony ze wszystkich obowiązków i przeniesiony jako rezydent do parafii Świętej Rodziny w Kurytybie. Zajmuje się tu tłumaczeniem książek na język brazylijski.

  Zmarł 26 listopada 2014r. w Kurtybie, Brazylia, i tam pochowany dnia 27 listopada 2014r. na cemntarzu mariańskim.

  Tu jest wspomnienie w "Echo Polonii Brazylijskiej" ks. Andrzeja Krzymyczka:

  PDF

  Oryginał tu:

  Oryginał
 • Ks. Franciszek Skórkiewicz

  Ks. Franciszek Skórkiewicz - prałat papieski, ksiądz diecezjalny  Godulanie doczekali się również pierwszego kapłana wyświęconego dla diecezji katowickiej.

  Franciszek Skórkiewicz - urodzony 12 stycznia 1944 roku w Regulicach (archidiecezja krakowska) - jednak całe swe dzieciństwo spędził w Chebziu.

  2 czerwca 1968 roku przyjął święcenia prezbiteratu w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

  5 czerwca 1968 roku odprawił Mszę św. Prymicyjną w naszym kościele.

  Jako neoprezbiter pełnił posługę kapłańską w Austrii.

  Obecnie przeszedł na emeryturę i zamieszkuje w parafii pw. św. Mikołaja w Pstrążnej.

 • Ś.p. Ks. Zygmunt Wieczorek SVD

  Ś.p. Ks. Zygmunt Wieczorek SVD - werbista (1946 - 2006)  Urodził się 28 marca 1946 roku w Goduli, w tradycyjnej, górniczej rodzinie Augustyna i Gertrudy zd. Szczyrba.

  Był ich czwartym dzieckiem. Ochrzczony został 10 kwietnia 1946 roku w kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli, tutaj też 5 czerwca 1955 roku przyjął I-wszą Komunię Świętą.

  Atmosfera domu rodzinnego była pierwszym i ważnym czynnikiem w budzeniu się powołania. W 1964 roku ukończył naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej.

  Kiedyś będąc w Częstochowie z grupą kolegów i koleżanek zwiedzał Salę Rycerską, a w niej wystawę różnych Zgromadzeń.

  Przy wyjściu coś pociągnęło jego rękę i ze skrzynki wyciągnął adres: Werbiści - Pieniężno - powiat Braniewo.

  Po rozmowie z ówczesnym wikariuszem ks. Henrykiem Góreckim postanowił wstąpić do Zgromadzenia Księży Werbistów.

  Do Zgromadzenia Misjonarzy Słowa Bożego wstąpił 3 września 1965 roku.

  Nowicjat odbył w latach 1965-1967 w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie.

  Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1967 roku, a śluby wieczyste w roku 1972. Jeszcze przed święceniami napisał „petycję misyjną” do Rady Generalnej w Rzymie, że pragnie wyjechać do pracy misyjnej w Zairze.

  Rada zaopiniowała, że potrzebuje kapłanów w Polsce i nie zezwoliła mu na wyjazd na misje.

  29 kwietnia 1973 roku z rąk ks. biskupa Juliana Wojtkowskiego przyjął święcenia prezbiteratu w kościele seminaryjnym w Pieniężnie, a 6 maja tegoż roku odprawił Mszę św.

  Prymicyjną w naszym kościele. Zaraz po święceniach prezbiteratu został przeznaczony do Domu św. Krzyża w Nysie i mianowany wikariuszem w parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie.

  W lipcu 1974 roku został odwołany ze stanowiska wikariusza i przeznaczony do pracy apostolskiej w charakterze misjonarza ludowego z zamieszkaniem w Nysie.

  W listopadzie 1977 roku został przeniesiony do Domu Misyjnego Królowej Apostołów w Rybniku z przeznaczeniem do pracy duszpasterskiej na stanowisku wikariusza przy tamtejszej parafii.

  Z dniem 1 stycznia 1979 roku został mianowany wikariuszem w parafii św. Małgorzaty w Bytomiu, a w sierpniu tegoż roku został przeznaczony do pracy w charakterze misjonarza ludowego. 11 października 1987 roku został mianowany wicerektorem Domu Misyjnego św. Małgorzaty w Bytomiu.

  Po upływie kadencji został mianowany administratorem parafii Matki Bożej w Raciborzu – Sanktuarium Ziemi Raciborskiej.

  Pracował tam przez jeden rok.

  Po odwołaniu z tego stanowiska w sierpniu 1988 roku powrócił do Domu Misyjnego św. Małgorzaty w Bytomiu, gdzie nadal angażował się w pracy apostolskiej jako misjonarz ludowy, a także służył wspólnocie pełniąc w latach 1992-1995 obowiązki radcy – admonitora oraz wicerektora w kadencji 1995-1998. 26 sierpnia 1998 roku został przeniesiony do Domu Misyjnego św. Krzyża w Nysie, z przeznaczeniem do posługi rekolekcyjnej w Centrum Duchowości, a następnie został mianowany referentem misyjnym.

  Tam do chwili śmierci prowadził rekolekcje zamknięte, wjeżdżał do różnych parafii z rekolekcjami i prowadził referat misyjny, który organizował pomoc wyjeżdżającym i pracującym Ojcom i Braciom na misjach.

  Jako rekolekcjonista przepracował niecałe 30 lat.

  W swoim życiu miał też możliwość zasmakować innej pracy – był proboszczem parafii, ale jakoś ciągnęło go do wyjazdów rekolekcyjnych.

  Kiedy w końcu wrócił do pracy rekolekcyjnej to odetchnął z ulgą…

  Od samego początku kapłaństwa został rzucony na „głęboką wodę”.

  Jako młody wikary musiał sprostać obowiązkom proboszcza i obowiązkom wikarego, jako początkujący misjonarz musiał w krótkim czasie przemierzać duże odległości, aby wygłosić rekolekcje parafialne.

  Zmarł nagle 4 czerwca 2006 roku w szpitalu w Bytomiu.

  Pochowany został 8 czerwca 2006 roku w Nysie.


 • Ks. Andrzej Zocłoński

  Ks. Andrzej Zocłoński - ksiądz diecezjalny  Urodził się 16 czerwca 1949 r. w Czarnym Lesie (dzielnica Rudy Śląskiej), w rodzinie robotniczej jako syn Stanisława i Emy zd. Płazów. Szkołę podstawową ukończył w 1963 r. w Chebziu (Ruda Śląska) i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej.

  Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1967 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie.

  Studia seminaryjne zostały przerwane służbą wojskową, którą odbywał w latach 1968-1970 w specjalnej jednostce przeznaczonej dla kleryków w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1974 r. w Opolu z rąk biskupa Franciszka Jopa.


  Był kolejno wikariuszem:

  w parafii pw. Świętej Rodziny w Zawadzkiem (1974–1975),

  pw. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej (1975–1977),

  pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku (1977–1982)

  pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (1982–1983).


  W 1983 r. został proboszczem parafii pw. św. Anny w Golczowicach w dekanacie głogóweckim.

  W latach 1990-1997 pełnił funkcję wicedziekana.

  W 1997 r. zamianowany został proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach.

  Na wniosek kapłanów dekanatu Biskup Opolski ustanowił go w latach 2000–2006 dziekanem dekanatu Tworków.

  W uznaniu dla zaangażowania duszpasterskiego biskup opolski odznaczył go w 1999 r. tytułem dziekana honorowego.

  Wraz z kolegami kursowymi świętował w 2014 r. 40-lecie święceń kapłańskich.

  Zmarł po ciężkiej chorobie 7 października 2014 r.

  Zaczerpnięto: "Gość Niedzielny" "Gość Opolski" z dn. 2014-10-08 09:56

 • Ś.p. Ks. Henryk Pietrasz

  Ś.p. Ks. Henryk Pietrasz - (1950 - 2004) ksiądz diecezjalny  Urodził się 16 czerwca 1950 roku w Wirku.

  Ochrzczony został dnia 25 tegoż miesiąca w parafii św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Wirku.

  Rodzicami jego byli Ernest i Jadwiga z d. Janowska. W latach 1957-1964 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 39 w Goduli.

  Potem kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej.

  W latach 1958-1967 był ministrantem. Sakrament Bierzmowania przyjął 28 września 1958 roku w Goduli.

  Po zdaniu w 1968 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

  Uczęszczał na seminarium naukowe z socjologii religii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

  Święcenia diakonatu przyjął 3 marca 1974 roku.

  W roku szkolnym 1974/1975 był na stażu katechetycznym w parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach - Brynowie.

  Święceń prezbiteratu udzielił mu 27 marca 1975 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach ks. biskup Herbert Bednarz.

  31 marca tegoż roku odprawił Mszę św. Prymicyjną w naszym kościele.

  Po święceniach ks. Henryk nadal był katechetą w Brynowie. Kontynuował też studia na Papieskim Wydziale Teologicznym, a następnie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – w Punkcie Konsultacyjnym w Katowicach.

  Był wikariuszem w parafiach:

  Matki Bożej Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach (od 20 sierpnia 1975 roku),

  św. Jadwigi w Szopienicach (od 1976 roku),

  św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Wirku (od 1979 roku),

  św. Klemensa w Ustroniu (od 1982 roku),

  św. Stanisława w Marklowicach (od 1983 roku),

  św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich (od 1984 roku),

  Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym (od 1987 roku),

  św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu (od 1990 roku). W 1983 roku był krótko kapelanem w Śląskim Szpitalu Reumatologicznym w Ustroniu.

  Gdy był wikariuszem w Bieruniu Nowym, to powierzono mu funkcję duszpasterza służby liturgicznej w dekanacie bieruńskim. Od 27 sierpnia 1994 roku duszpasterzował w parafii Niepokalanego Serca NMP w Ruptawie – najpierw jako administrator, a od 1 września 1996 roku jako proboszcz.

  Postarał się tam o odnowienie kościoła oraz wybudowanie domu przedpogrzebowego i groty Matki Bożej.

  Był też katechetą w tamtejszej szkole podstawowej.

  Kapłani dekanatu Jastrzębie Zdrój wybrali go na swojego ojca duchownego.

  Zmarł 3 lipca 2004 roku, na początku urlopu w Bułgarii.

  Pochowany został 12 lipca 2004 roku na cmentarzu parafialnym w Ruptawie.

 • Ks. Franciszek Szczurek MAfr

  Ks. Franciszek Szczurek MAfr - misjonarz Afryki  Witam moich godulan!

  W Afryce jestem znów od dziewięciu miesięcy.

  Był to czas najwyższy, by powrócić, bo te sześć lat pobytu w Polsce powoli zmieniały mój charakter, odzwyczajając mnie od afrykańskich zwyczajów i afrykańskiego trybu życia.

  Pracuję obecnie w dużej misji, która jest, jeśli chodzi o powierzchnie, prawie tak duża jak Belgia.

  Mamy 85 kaplic dojazdowych, niektóre oddalone od Serenje, tj. miasteczka, w którym mieszkam, o 180 - 190 kilometrów.

  Prawie co tydzień wyjeżdżam do stacji misyjnych. Katolicy nie są tu największą grupą wyznaniową.

  O wiele więcej jest protestantów.

  Są tu też Świadkowie Jehowy, New Apostolic, Adwentyści Dnia Siódmego itp.

  We wspólnocie jest nas 6 księży, lecz jeden jest emerytem i w duszpasterstwie już nie pracuje (zresztą za dwa tygodnie wraca na stałe do Kanady), a inni dwaj odpowiedzialni są za ośrodek powołaniowy.

  Z nich też nie ma większego pożytku w parafii. Do pracy parafialnej, czyli duszpasterskiej jest nas tylko trzech, a za dwa tygodnie będzie nas tylko dwóch, bo obecny proboszcz wyjeżdża na urlop i przez pół roku będzie nieobecny.

  Potrzeba nam rąk do pracy. Ten ląd jest na prawdę nadzieją Kościoła Powszechnego – jak zwykł mówić Papież Jan Paweł II.

  Sposób wyznawania wiary przez Afrykańczyków jest na pewno inny niż nasz, ale nie jest mniej gorliwy. Ludzie są nawet bardziej zaangażowani w życie Kościoła niż w Polsce.

  Mamy wiele grup dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w każdej stacji misyjnej działa rada kościelna, a w parafii działa Rada Parafialna.

  I są to grupy, które pracują, które zmieniają oblicze młodego Kościoła Afrykańskiego i dają nam Europejczykom, przykład tworzenia Kościoła lokalnego.

  Oczywiście nie wszystko jest idealne, ale najważniejsze jest, że tutaj Kościół tworzą wszyscy, nie tylko biskupi i kapłani.

  Przesyłam pozdrowienia dla wszystkich znajomych, zwłaszcza dla Księdza Proboszcza (obecnego jak i emeryta) oraz dla Państwa Tofil i Pana Organisty.

  Szczęść Boże! Proszę o modlitwę o. Franciszek Szczurek

 • Ks. Mieczysław Kubista

  Ks. Mieczysław Kubista - ksiądz diecezjalny  Z rodziny górniczej pochodził kolejny neoprezbiter, godulanin z dziada - pradziada, ks. Mieczysław Kubista.

  Urodził się 28 lutego 1955 roku w Rudzie Śląskiej - Czarnym Lesie w rodzinie wielodzietnej, która zawsze pracowała na rzecz wspólnoty parafialnej.

  Święcenia kapłańskie przyjął 16 kwietnia 1981 roku w Katowicach.

  Wikariusz w następujących parafiach: św. Stanisława w Giszowcu (1981-1984),

  św. Marii Magdaleny w Chorzowie (1984-1987),

  Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju (1987-1990),

  św. Barbary w Bieruniu Nowym (1990-1993).

  W latach 1993-1997 był budowniczym kościoła MB Różańcowej w Lędzinach.

  W 1997 roku został proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skrbeńsku.

 • Ks. Herbert Sojka CR

  Ks. Herbert Sojka CR - zmartwychwstaniec  Urodził się w Szombierkach.

  Na teren naszej parafii przybył w wieku młodzieńczym.

  Sakrament kapłaństwa przyjął w 1984 roku.

  Obecnie jest rektorem misji polskiej w Wiedniu.

 • Ks. Krzysztof Górski COr

  Ks. Krzysztof Górski COr - filipin  Nazywam się Krzysztof Górski. Dzieciństwo i młodość spędziłem w Goduli, gdzie ukończyłem Szkołę Podstawową nr 39.

  Wielkie zamiłowanie do samochodów i motoryzacji oraz próba pewnego usamodzielnienia się sprawiło, że wstąpiłem do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach z filią w Chebziu na kierunek mechanik-kierowca pojazdów samochodowych.

  Po ukończeniu szkoły zawodowej rozpocząłem pracę w wymarzonym zawodzie mechanika samochodowego w HPR i jednocześnie kontynuowałem naukę w Wieczorowym Technikum Samochodowym w Bytomiu.

  W 1979 roku otrzymałem dyplom technika samochodowego oraz zdałem egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpiłem do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

  Mimo, że w Seminarium Śląskim studiowałem 2 lata, to jednak miałem okazję być świadkiem historycznego momentu dla Seminarium i diecezji katowickiej.

  Był to ostatni rok pobytu Seminarium w Krakowie i pierwszy roku w Katowicach.

  Będąc na drugim roku studiów seminaryjnych w Katowicach poznałem Kongregację Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu.

  Zafascynowany charyzmatem św. Filipa Neri oraz wspaniałym miejscem kultu jakim jest Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu zdecydowałem się wstąpić do tej właśnie Kongregacji.

  Trzeci rok studiów teologicznych rozpocząłem już jako filipin w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

  Tam w 1985 roku obroniłem dyplom magistra teologii. W 1992 roku po reaktywowaniu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ks. biskup Sławoj Leszek Głódź zwrócił się do naszej Kongregacji z prośbą o pomoc w organizowaniu Ordynariatu Polowego.

  Wyraziłem w tedy gotowość pracy duszpasterskiej w Wojsku Polskim.

  Z uwagi na specyfikę Zgromadzenia w którym obowiązuje stałość miejsca zamieszkania mogłem podjąć pracę duszpasterską w jednostkach wojskowych stacjonujących w pobliżu Gostynia.

  Na początku otrzymałem zadanie organizacji Parafii Wojskowej p.w. św. Zygmunta w Jarocinie.

  W przeciągu 8 lat na terenie jednostki – 16 Batalionu Budowy Lotnisk zorganizowałem wspólnotę parafialną i dwie izby modlitwy.

  Później zorganizowałem Ośrodek Duszpasterski na terenie Garnizonu Rawicz, który niestety po rozwiązaniu jednostki został zlikwidowany.

  Obecnie od 7 lat jestem proboszczem i kapelanem Garnizonu Śrem oraz od 2 lat kapelanem Garnizonu Leszno.

  W Lesznie moja praca duszpasterska ogranicza się do spotkań z żołnierzami zasadniczej służby wojskowej.

  W zakresie moich zajęć jest: przygotowanie duchowe do przysięgi wojskowej, kursy przedmałżeńskie, wykłady z etyki normatywnej, często również prowadzenie katechezy uzupełniającej, a także przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.

  W śremskiej parafii garnizonowej p.w. św. Jana z Dukli jestem proboszczem z całym zakresem praw i obowiązków wobec żołnierzy i ich rodzin, a także jestem kapelanem 6 Pułku Dowodzenia Sił Powietrznych.

  Z satysfakcją mogę się pochwalić, że dzięki harmonijnej współpracy z dowództwem Pułku, kadrą i żołnierzami zasadniczej służby wojskowej, a także z rodzinami wojskowymi dokonaliśmy wielkiego dzieła budowy pięknego i funkcjonalnego kościoła garnizonowego.

  Kościół ten nie tylko gromadzi na modlitwie żołnierzy i ich rodziny ale jest również stałym miejscem organizowania uroczystości religijno-patriotycznych dla miasta i powiatu.

  Z uwagi na wystrój i estetykę kościół garnizonowy w Śremie pełni także w okolicy funkcję kościoła ślubów...

  Źródło - Janowy Głos

 • Ks. Grzegorz Kucza

  Ks. Grzegorz Kucza - doktor teologii, ksiądz diecezjalny  Nazywam się Grzegorz Kucza. Jestem prezbiterem archidiecezji katowickiej.

  Święcenia przyjąłem 13 maja 1989 roku w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, 20 maja tegoż roku odprawiłem Mszę św. Prymicyjną w naszym kościele.

  Od roku 2001 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego, zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym tegoż Uniwersytetu.

  Jestem także cenzorem książek oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”...

  ... Droga kapłańska od dnia przyjęcia święceń była zwykłą drogą każdego księdza, celebracja Mszy świętej i innych nabożeństw liturgicznych, konfesjonał, katecheza, odwiedziny chorych w domu i w szpitalu, spotkania z różnymi grupami, działającymi przy parafii itp. Potem studia specjalistyczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

  Następnie praca w Wydawnictwie św. Jacka w Katowicach, na stanowisku zastępcy Dyrektora Księgarni św. Jacka.

  W momencie zaś utworzenia Wydziału Teologicznego zostałem skierowany do pracy naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie Śląskim.

  Dzisiaj pole mojej pracy jest zdecydowanie inne: praca naukowo-badawcza indywidualna oraz w ramach projektów badawczych realizowanych przez Zakład Teologii Dogmatycznej w Wydziale Teologicznym, prowadzenie wykładów i ćwiczeń.

  Choć nie mieszkam już przy parafii, to jednak w ciągu całego roku staram się czynnie włączyć w życie parafialne w zaprzyjaźnionej parafii w Katowicach na Tysiącleciu Górnym.

  Tam też pomagam służąc posługą w konfesjonale, zwłaszcza w okresie świąt.

  Ponadto chętnie służę pomocą duszpasterską, gdy któryś ze znajomych proboszczów o to poprosi, a czas mi na to pozwala.

  W czasie wakacji poświęcam też pewien czas na zastępstwo w małej parafii, gdzie mój kolega kapłan jest sam, aby on mógł zwyczajnie pojechać sobie na urlop...

  Źródło 'Janowy Głos"

 • O. Ryszard Hajduk CSsR

  O. Ryszard Hajduk CSsR - doktor teologii, habilitacja z homiletyki, redemptorysta  ...Święcenia prezbiteratu przyjąłem 31 maja 1992 roku, 28 czerwca tegoż roku odprawiłem Mszę św.

  Prymicyjną w naszym kościele. Po święceniach zostałem od razu skierowany na studia doktoranckie do Niemiec, które ukończyłem pomyślnie po trzech latach.

  Podjąłem wtedy pracę dydaktyczną i wychowawczą w naszym seminarium w Tuchowie.

  Przez kolejne trzy lata dodatkowo udzielałem się jako misjonarz i rekolekcjonista.

  Przez rok przebywałem na placówce w Orenburgu na Uralu (Rosja).

  Przez ostatnie trzy lata pełniłem funkcję rektora naszego seminarium.

  Po wygaśnięciu kadencji poprosiłem Prowincjała o przeniesienie do Elbląga, bym mógł skuteczniej poświęcić się pracy dydaktyczno-naukowej...

  Źródło 'Janowy Głos'

 • O. Paweł Michalik OSPPE

  O. Paweł Michalik OSPPE - paulin


  O. Paweł Michalik OSPPE z Benedyktem XVI

  ...Nazywam się Paweł Eugeniusz Michalik. W zakonie paulińskim jestem od września 1987 roku.

  Po przerwanych studiach na politechnice śląskiej (z powodów finansowych) zacząłem pracę w Elektrowni „Halemba”...

  ...Moja droga do kapłaństwa nie była usłana różami i tylko Bóg wie co przeżyłem i Jemu te trudne chwile pozostawiam.

  Święcenia prezbiteratu otrzymałem w 8 czerwca 1996 roku, następnego dnia odprawiłem Mszę św. Prymicyjną w naszym kościele.

  Po święceniach pracowałem na naszych paulińskich placówkach:

  - we Włodawie nad Bugiem, w Leśnej na Podlasiu

  - w sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej, w Brdowie

  - w diecezji włocławskiej

  - w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej,

  - a od trzech lat jestem na Jasnej Górze...

  Źródło 'Janowy Głos'

  Po ciężkiej i długiej chorobie zmarł o. Paweł Michalik, paulin, pochodzący z naszej parafii. Miał 61 lat, z czego 32 przeżył w Zakonie Paulinów, służąc jako kapłan 24. lata. W ostatnim czasie posługiwał na Jasnej Górze, gdzie był dyrektorem biblioteki jasnogórskiej, a także pełnił posługę egzorcysty.

  Zmarł 31 grudnia 2020 roku.

  O. Paweł Michalik urodził się 2 marca 1959 r. w Rudzie Śląskiej. Pierwszą profesję zakonną złozył 8 września 1988 r., a profesję wieczystą w Zakonie Paulinów - 2 sierpnia 1995 r. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1996 r.


  O. Paweł Michalik OSPPE z Benedyktem XVI
 • Ks. Daniel Wojtuń

  Ks. Daniel Wojtuń - ksiądz diecezjalny  Ks. Daniel Wojtuń - do kapłaństwa przygotowywał się w różnych ośrodkach formacyjnych przez kilka dobrych lat.

  Swoje pierwsze kroki skierował do Zgromadzenia Ojców Białych - Misjonarzy Afryki.

  Sama praca na misjach okazała się jednak trudniejsza niż sam się tego spodziewał.

  Później ks. Daniel nadrabiał kilka przedmiotów teologiczno-filozoficznych studiując na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Orchard Lake.

  Święcenia prezbiteratu przyjął 7 lipca 2007 roku z rąk ks. arcybiskupa Henry Mansella w Katedrze św. Józefa w Hartford - w stanie Connecticut (w USA).

  Dzień później w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w New Britain odprawił swoją Mszę św. Prymicyjną.

  Obecnie jest administratorem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Southington w diecezji Hordford.


 • Ks. Michał Haśnik

  Ks. Michał Haśnik  Urodził się 1 kwietnia 1983 roku w Rudzie Śląskiej - Goduli.

  Od najmłodszych lat był ministrantem.

  Mając zaledwie 12 lat został organistą najpierw w kaplicy szpitalnej w Goduli, potem w kościele.

  Zastępował także organistów w kilku okolicznych kościołach.

  Od 2000 roku - przez 2 lata - był drugim organistą w Bazylice NMP w Piekarach Śląskich.

  W 1998 roku rozpoczął wydawanie parafialnego tygodnika 'Janowy Głos'.

  Wraz z ówczesnym proboszczem ks. Janem Małyskiem stworzył to parafialne pismo.

  Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i został jednocześnie studentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Po 4 latach formacji przeszedł do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, gdzie podjął kontynuację studiów afiliowanych do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

  Na początku lutego 2008 roku obronił pracę magisterską pt. 'Kościół Polskokatolicki w relacji do Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1951-2006' i uzyskał tym samym tytuł magistra teologii.

  Święcenia prezbiteratu przyjął 31 maja 2008 roku z rąk ks. biskupa ordynariusza Kazimierza Ryczana w Bazylice katedralnej w Kielcach. Magister lic. teologii, członek Diecezjalnej Rady Ekumenicznej.

  7 czerwca tegoż roku odprawił w naszym kościele Mszę św. Prymicyjną.

  Od 26 czerwca 2008 roku do 2012 był wikariuszem w parafii św. Kazimierza w Bilczy (koło Kielc).

  14 listopada 2011 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II otrzymał tytuł mgr lic teologii.

  Od 2012 r. członek Diecezjalnej Rady Ekumenicznej, administrator strony internetowej Diecezji Kieleckiej.

  Od 30 czerwca 2012 r. do 2017 wikariusz w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej, od 2013 r. dekanalny duszpasterz młodzieży.

  18 września 2014 r. mianowany prefektem Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie, od 1 października 2014 r. podjął studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

  Od 2017 do 2020 jest w Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia NMP - Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piękoszowie

  Od 20 sierpnia 2020 r. jest wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Kielcach – Białogonie.

 • Ks. Łukasz Mozler

  Ks. Łukasz Mozler  Urodził się 26 października 1984 roku w Rudzie Śląskiej.

  Od 1995 roku - był ministrantem w Goduli.

  2000 rok - ukończł kursy na animatora ministrantów w Rybniku Jejkowicach.

  1991 - 1999 - uczęszczał do szkoły podstawowej nr 40 - w Goduli im. Karola Goduli.

  Piesza pielgrzymka do Piekar 2010rok.

  1999 – 2003 – uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego Liceum Ogólnokształcącego Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie.

  2004 - 2010 Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

  22 maja 2010 przyjął święcenia prezbiteratu w bazylice Archikatedralnej św. Rodziny w Częstochowie.

  Praca magisterska z zakresu historii kościoła pod tematem "Dzieje parafii i miejscowości Praszka do 1926 roku".

  2010 do 2012 jako prefekt Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskie.

  Od 2012 do 2016 w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie.

  Od 2016 do 2020 w parafii św. Antoniego z Padwy w Kiełczygłowie.

  Ks. Łukasz Mozler od 2020 pracuje w Archidiecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej przy parafii św. Rodziny w miejscowości Praszka.

 • Br. Eugeniusz Slotosz OFM

  Br. Eugeniusz Slotosz OFM - brat zakonny


  Br. Eugeniusz Slotosz

  Urodził się 17 grudnia 1951 roku w Rudzie Śląskiej.

  Syn Pawła i Marty. Na chrzcie świętym nadano mu imię Eugeniusz.

  Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 11 lutego 1982 roku w Borkach Wielkich zachowując swoje imię ze chrztu.

  Rok później 10 lutego 1983 roku złożył przed Bogiem swoje pierwsze śluby czasowe.

  Profesją wieczystą związał się z Zakonem na Górze św. Anny dnia 26 lipca 1989 roku.


  Prezbiterzy pochądzący z naszej parafii.

.