Popszedni proboszczowie


Ks. Edward Adamczyk
(1868-1948)


Proboszcz w Goduli w latach 1901-1910.


Urodził się 3 października 1868 roku w Łaziskach w powiecie rybnickim. Był synem Jana i Joanny z domu Nawrot. Po ukończeniu szkoły elementarnej w rodzinnej miejscowości uczęszczał do gimnazjum w Cieszynie, a następnie w Raciborzu, gdzie w 1893 roku zdał egzamin dojrzałości. Teologię studiował na Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia prezbiteratu przyjął 21 czerwca 1897 roku we Wrocławiu. Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach św. Klemensa w Lędzinach i św. Józefa w Zgodzie. W 1901 roku objął parafię Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli. Dziesięć lat później, 23 lipca 1910 roku, powrócił do parafii św. Józefa w Zgodzie, gdzie został mianowany proboszczem.

Ks. Edward Adamczyk był budowniczym kościoła św. Pawła w Nowym Bytomiu. Świątynia ta jest jednym z największych i najpiękniejszych kościołów diecezji katowickiej. W roku 1913 ks. Adamczyk przeniósł siedzibę swojej parafii do nowo wybudowanej plebani.

Ks. Adamczyk był Polakiem, skromnym, niepozornym i ofiarnym. W czasie trwania budowy nieraz miał kłopoty z parafianami nierozumiejącymi sztuki i jej wymagań. Dyrektor huty w owym czasie podarował proboszczowi bryczkę, mówiąc „Farorz bez bryczki to żaden farorz”.

W maju 1922 roku ks. Edwarda Adamczyka mianowano kuratorem w Moszczenicy Śląskiej. Trzy lata później, po ponownym erygowaniu w Moszczenicy parafii św. Mikołaja, został oficjalnie proboszczem miejscowej wspólnoty.

Był uhonorowany godnością radcy duchownego oraz tytułem rycerza Zakonu Grobu Świętego w Jerozolimie. W 1938 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 30 listopada 1948 roku w Moszczenicy. Odszedł do wieczności w 81 roku życia i 52 roku kapłaństwa.


ks. dr hab Jan Górecki


.