Popszedni proboszczowie


Ks. Jan Małysek
(1937 - )Proboszcz w Goduli w latach 1981 - 2004.


Urodził się 14 maja 1937 roku w Rudzie Śląskiej. Syn Franciszka i Marii zd. Gurtler. Ojciec był pracownikiem kolei. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej. W 1955 roku zdał egzamin maturalny i rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn Górniczych w Zabrzu. Po dwuletniej pracy wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk ks. biskupa Herberta Bednorza 23 czerwca 1963 roku w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla. Mszę św. Prymicyjną odprawił 29 czerwca 1963 roku w swojej rodzinnej parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Po święceniach prezbiteratu pracował jako wikariusz w parafiach: NMP Wspomożenia Wiernych w Wełnowcu (1963-1966), śś. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach (1966-1969) i św. Andrzeja Boboli w Wirku (1969-1972). W 1972 roku został mianowany rektorem kościoła św. Krzyża w Mysłowicach. Doprowadził do usamodzielnienia się i utworzenia nowej parafii. W 1980 roku otrzymał dekret na proboszcza nowoutworzonej parafii. Mianowano go także duszpasterzem akademickim na terenie mysłowickiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym czasie często także wyjeżdżał na letnie rekolekcje oazowe.

Z końcem kwietnia 1981 roku objął pracę jako wikariusz ekonom w naszej parafii. 4 sierpnia 1981 roku dekretem ks. biskupa ordynariusza Herberta Bednorza został mianowany proboszczem parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli.

W trudnych czasach stanu wojennego ks. proboszcz Małysek nawiązał kontakt z parafią pw. św. Małgorzaty w Neustadt (wówczas RFN), a przede wszystkim z parafią MB Wniebowziętej w Quierschied, które transportami żywności i odzieży wspierały naszych parafian. Lekarstwa i opatrunki, które przychodziły były także dostarczane do szpitala, który mieści się na terenie naszej parafii.

Pod koniec 1981 roku rozpoczęto starania o przebudowę prezbiterium naszego kościoła. Po Bożym Ciele w 1982 roku rozpoczął się remont prezbiterium. W styczniu 1983 roku przystąpiono do uzupełnienia ogrzewania w kościele. Założono nowe kaloryfery. Po Wielkanocy 1983 roku rozpoczęto wykładanie płytkami marmurowymi prezbiterium kościoła. Później rozpoczął się remont posadzki. Prace zakończono pod koniec stycznia 1984 roku. Rozpoczęto także prace przy kanalizacji kościoła, z kolei w roku 1985 rozpoczęto budowę Domu Katechetycznego. Po przebudowie prezbiterium zaczęto powoli przygotowywać się do malowania kościoła, które nastąpiło w 1986 roku. Dwa lata później zmieniono stacje Drogi Krzyżowej i wykonano nowy napęd do dzwonów.

W 1982 roku ks. proboszcz Małysek rozpoczął spotkania chorych parafian - z racji Odpustu Parafialnego. Spotkania odbywają się zawsze 29 sierpnia - w dniu męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela.

W czasie proboszczowania ks. Małyska reaktywowało się wiele grup parafialnych, które swą działalnością ożywiły życie wspólnoty godulskiej, m.in. po kilkunastu latach przerwy zawiązał się w 1982 roku Chór Parafialny, a w 1990 roku powstał Zespół hafciarek.

4 maja 1992 roku (tytułem próby) ks. Małysek zaprosił parafian na Apel Maryjny przy Grocie. Wierni przyjęli to z wielką aprobatą. Spotkania apelowe odbywały się przez 12 lat.

W 1993 roku ks. Jan Małysek został mianowany dziekanem dekanatu rudzkiego, a od 2001 roku sprawuje funkcję ojca duchownego tegoż dekanatu. Przez wiele lat należał do gremiów diecezjalnych: Komisji Sztuki Sakralnej i Rady Kapłańskiej.

Z okazji jubileuszu 125-lecia kościoła oddano do użytku nowe oświetlenie placu kościelnego i iluminację wieży kościoła.

Ostatnimi ważnymi „wezwaniami” ks. proboszcza Małyska były: remont dachu i ponowne malowanie kościoła, które miało miejsce w 2003 roku. W 2004 roku odnowiono pomniki poprzednich proboszczów.
2012-09-02 Godula - odpust, Ks. Jan Małysek.

.