Popszedni proboszczowie


Ks. Alfred Mikusz (1908-1977)W Goduli od: 1940-1942 substytut 1942-1947 administrator.Urodził się 7 lipca 1908 roku w Chorzowie. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia prezbiteratu przyjął 29 czerwca 1933 roku w Katowicach. Pochodził z parafii św. Jadwigi w Chorzowie.

W trudnych latach powojennej zawieruchy kierowanie parafią w Goduli powierzono ks. Alfredowi Mikuszowi który w 1942 roku został ustanowiony administratorem. Na jego barki spadły remonty spowodowane żywiołami.

12 lipca 1945 roku huragan jaki przeszedł przez Godulę uszkodził krzyż na wieży kościelnej. Wieża została odkryta. Przez miesiąc trwały prace reperacyjne. Wykonał je parafianin Józef Zdrzałek. Zabezpieczono również tymczasowo luki w oknach.

Na lata administrowania parafia przez ks. Mikusza przypadł także gruntowny remont ogrzewania Kościoła. Uporządkowano również drogi na cmentarzu parafialnym. Przeprowadzono także instalację wodociągową na cmentarz i wybudowano dwa nowe zbiorniki na wodę. Zasługą ks. Mikusza było również przeprowadzenie renowacji napędu dzwonów.

1 września 1947 roku ks. administrator Alfred Mikusz został przeniesiony przez władze kościelne na równorzędne stanowisko do parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kozłowej Górze. Zmarł 8 grudnia 1977 roku.


.