Grupy - Misyjna.Grupa misyjna z ks. biskupem Józefem Kupnym, ks. proboszczem Krzysztofem Wrodarczykiem i opiekunką p. katechetką Heleną Jęczmionką.


Ruch Misyjny w naszej parafii istnieje od lat 70-tych.

Wtedy to spotkania odbywały się pod opieką i kierunkiem katechetki p. Marii Fraus.

Obecna grupa misyjna dzieci została reaktywowana w marcu 2001 roku.

Motywem do wznowienia działalności było spotkanie z ks. Franciszkiem Szczurkiem ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki (naszym parafianinem).

Na pierwszy apel odpowiedziało 20 osób.

Spotkania odbywają się w Domu Parafialnym im. Jana Pawła II.

Na spotkaniach realizujemy program formacyjny Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Poznajemy założycieli i świętych patronów misji.

Dzieci utrzymują stały kontakt listowy z S.M. Faustyną Panic ze Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Siostra Faustyna pracowała w naszej parafii, a obecnie głosi Chrystusa na misjach w Brazylii.

Poprzez wymianę listów dzieci dowiedziały się o życiu ich rówieśników w dalekim kraju.

Każde dziecko zobowiązało się wspierać swoją codzienną modlitwą różańcową jeden przez siebie wybrany kontynent misyjny.

W szkołach, do których uczęszczają, mali misjonarze sami zorganizowali zbiórkę pieniędzy na cele misyjne – sprzedawali popcorn, który sami przygotowali, a pieniądze zasiliły konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci; braliśmy aktywny udział w konkursie pt. „Mój szkolny kolega z Afryki”, który odbywał się pod patronatem Komisji Episkopatu d/s Misji.

Mamy również skarbonkę, do której wrzucamy nasze małe ofiary.6 stycznia jest naszym dniem patronalnym.

Wtedy (a także w inne dni) przygotowujemy liturgię Mszy św.

Opiekunem grupy jest p. katechetka Helena Jęczmionka.


Spotkanie z Misjonarzem Afryki.


Grupy - Misyjna.

.