Grupa pielgrzymkowa


Pielgrzymkowa

Noworoczne dzielnie się "Chlebem Pielgrzyma" - 06.01.2017r.Od września 2002 roku regularnie raz w miesiącu spotyka się w naszej parafii grupa pielgrzymkowa.

Pielgrzymi, którzy uczestniczyli w Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy w roku 2002 podsunęli pomysł regularnych spotkań dla wszystkich pielgrzymów, którzy kiedykolwiek pielgrzymowali do różnych miejsc świętych: pieszo czy jakimkolwiek innym środkiem transportu.

Grupa podjęła inicjatywę modlitewną. W związku z ogłoszeniem przez Papieża Jana Pawła II roku 2002/2003 Rokiem Różańca Świętego, pielgrzymi utworzyli Żywy Różaniec.

Powstały dwie Róże Różańcowe złożone z 20 członków każda.

Jedna z Róż to młodzi pielgrzymi, druga natomiast złożona jest ze starszych pielgrzymów.

Spotkania te mają nas przygotować duchowo i organizacyjne do kolejnych pieszych pielgrzymek do Częstochowy.

Wiele miejsca aktualnie poświęcamy zebraniu i ćwiczeniu pieśni, które pragniemy śpiewać na pielgrzymim szlaku i na różnych innych nabożeństwach.

Powstał hymn pielgrzymów godulskich, który łatwo wpada w ucho i w serce. Powstała także KRONIKA PIELGRZYMKOWA, którą prowadzi Michał Krawczyk.

Zapraszamy wszystkich, którzy pielgrzymowali lub chcą pielgrzymować do Jezusa i Maryi na nasze spotkania, które odbywają się raz w miesiącu (według ogłoszeń duszpasterskich).

Niech te nasze ziemskie pielgrzymki dopomogą nam w tej nieustannej wędrówce ku Niebu.

Opiekunem grupy pielgrzymkowej jest ks. Andrzej Ledwin.


Pielgrzymkowa
Pielgrzymkowa
Pielgrzymkowa

Grupa pielgrzymkowa

.