Wspólnota Krwi Chrystusa.


„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” /J 15, 13/


Wspólnota Krwi Chrystusa jest duchową rodziną, która powstała wokół działalności św. Kaspra del Bufalo, Apostoła Przenajdroższej Krwi Chrystusa.

Skupia ona w sobie osoby duchowne i świeckie.


Reguła życia, którą Wspólnota proponuje swoim członkom streszcza się w słowach Ewangelii:

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” /J 15, 13/

Przez praktykę „Słowa życia” członkowie pragną coraz wierniej żyć w obecności Boga i wypełniać Jego wolę.

Codziennie czytają i rozważają fragment Pisma Świętego, biorą udział w Rekolekcjach i Dniach Skupienia.

W naszej parafii Wspólnota Krwi Chrystusa istnieje od 1986 roku.

Spotkania odbywają się w czwartki o godzinie 16.30.

W każdy I-wszy czwartek miesiąca prowadzimy Adorację w ramach Godziny Świętej.

Serdecznie zapraszamy nowych członków do włączenia się we Wspólnotę Krwi Chrystusa!


Wspólnota Krwi Chrystusa.

.