Header Header


"Janowy Głos" istnieje już od 30 sierpnia 1998r.!!


"Janowy Głos" ukazuje się od Uroczystości Odpustowej 30 sierpnia 1998r. Pomysłodawcą pisma był ks. Michał Haśnik (ówczesny ministrant i organista) i ks. Proboszcz Jan Małysek. W każdym "Janowym Głosie" na wewnętrznych okładkach zamieszczamy w fotograficznym skrócie zdjęcia z uroczystości lub ważnych wydarzeń z życia parafii z minionego miesiąca. Stałym punktem jest wstęp ks. Proboszcza, "Zamyślenia nad Słowem" czyli myśl na każdy dzień, rubryka z propozycją modlitwy na dany miesiąc. W dalszej części staramy się przedstawiać artykuły nawiązujące do życia Kościoła na świecie, w Polsce, dekanacie i parafii. Stałym punktem pisma - od momentu jego powstania jest statystyka parafialna ("Życie parafialne") ukazująca dzieci które przyjęły chrzest, obchodziły rocznicę pierwszych urodzin, pary które zawarły sakrament małżeństwa, pary które obchodziły jubileusze i rocznice małżeństwa oraz tych parafian którzy odeszli do wieczności.


Pierwszy numer "Janowy Głos"


Janowy Głos
Janowy Głos

Janowy Głos
Janowy Głos

"Janowy Głos" - kontakt.


Dane kontaktowe:

Rzymskokatolicka Parafia Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli. Archidiecezja Katowicka - Dekanat Ruda Śląska.


Adres:

41-703 Ruda Śląska - Godula ul. Karola Goduli 22 tel. (32)248 13 85 e-mail: janowyglos@wp.pl

Bardzo chętnie zamieścimy artykuły parafian (zdjęcia także) nadsyłane drogą mailową bądź tradycyjnie (można np. napisać artykuł i przynieść do kancelarii lub zakrystii). Zachęcamy gorąco parafian do współtworzenia naszego pisma parafialnego.


Jak powstaje „Janowy Głos”.

Nasze pismo parafialne musi przebyć dość długą drogę zanim powstanie.

A oto jak tworzy się gazetka.

Początek każdego wydania polega na ustaleniu kto ma co napisać. Odbywa się to na spotkaniach redakcji, które zapowiadane są w ogłoszeniach duszpasterskich. Zerkając do kalendarza i sięgając pamięcią do minionych jak również planowanych wydarzeń, szukamy najciekawszych tematów do opisania, po czym rozdzielamy je pomiędzy członków redakcji. Rozmawiamy również o grafice do okładek, którą najczęściej tworzą zdjęcia z życia parafialnego. Jeszcze pozostaje omówienie niektórych spraw związanych z usprawnieniem technicznym wydania i przechodzimy do ustalenia dnia, do którego teksty mogą "spłynąć" do odpowiednich osób.

Przygotowanie „szablonu” gazetki.

Sprawdzone teksty są dostarczane mailem na adres pisma, potem trzeba je umieścić w jakiś przyzwoity sposób w powstającym numerze. Zazwyczaj jest to długa praca, tym bardziej że nie jest łatwo poukładać teksty różnej długości w taki sposób, by nie pozostawić żadnych luk, oraz by wszystkie pomieścić. Potem pozostaje już tylko dostarczenie szablonu gazetki do drukarni (podziękowania dla „MEWY-DRUK”) i odebranie gotowych egzemplarzy „Janowego Głosu”.


Tak oto pracuje redakcja „Janowego Głosu”. Jeśli komuś odpowiadają takie warunki pracy, może włączyć się do dzieła tworzenia kolejnych wydań.


"Janowy Głos" istnieje już od 30 sierpnia 1998r.!!


.