Kaplica NMP Uzdrowienia Chorych w godulskim szpitalu.
Obecna kaplica

Kaplica szpitalna. Kaplica szpitalna. Kaplica szpitalna. Kaplica szpitalna. Kaplica szpitalna. Kaplica szpitalna. Kaplica szpitalna. Kaplica szpitalna.

Jest najstarszą kaplicą należącą do parafii.

W roku 1904 jedno z pomieszczeń godulskiego szpitala zaadoptowano i urządzono w nim kaplicę szpitalną. Od tego momentu kapłani udzielali sakramentu pokuty i sakramentu chorych.

Należy wspomnieć, że szpital wybudowano w 1903 roku.

Rok 1907 był bardzo ważnym w dziejach kaplicy. Proboszcz ks. Edward Adamczyk wprowadził do kaplicy Najświętszy Sakrament. Tym samym umożliwił chorym uczestniczenie we Mszy św.

W okresie międzywojennym, a także w okresie II wojny światowej, kapłani godulscy sprawowali opiekę sakramentalną nad wiernymi przebywającymi na leczeniu.

Po zakończeniu wojny, Rudzkie Zjednoczenie Węglowe wyremontowało szpital i kaplicę, a siostry Elżbietanki odnowiły ołtarz i podłogę w kaplicy na swój koszt.

W czerwcu 1949 roku wojewoda katowicki oddał szpital pod opiekę władz wojskowych. Również w czerwcu, komendant szpitala zaczął zmierzać do likwidacji kaplicy. Tłumaczył brakiem pomieszczeń dla chorych. Do likwidacji kaplicy mimo wszystko nie doszło.

W 1949 roku przez okres letni nabożeństwa w kaplicy odprawiał ks. major Goszyc, dojeżdżał on do Goduli z Katowic, a we wrześniu kapłani z parafii. Od końca września 1949 roku, rozporządzenie oficera politycznego nakazywało tylko kapelanom wojskowym celebrować nabożeństwa i udzielać sakramentów chorym w szpitalu. Jesienią 1949 roku kaplicą opiekował się ks. kapelan A. Jańczak. W listopadzie (19.11.1949) pojawiły się plotki o tym, że kaplica będzie zlikwidowana. Jednak ks. Jańczak poinformował ks. proboszcza, że w niedzielę odprawi ostatnią Mszę św., a następnie przeniesie Najświętszy Sakrament do kościoła parafialnego.

Proboszcz ks. Szubert uznał, że należy poinformować o tym Kurię Biskupią w Katowicach. Ks. biskup Juliusz Bieniek nakazał ks. kapelanowi Jańczakowi, aby nie likwidował kaplicy w szpitalu bez jego zezwolenia na piśmie. Od tej pory w kaplicy szpitalnej odprawiano nabożeństwo, co dwa tygodnie. Od 1 lipca 1952 roku zakazano ks. Jańczakowi sprawowania Eucharystii w szpitalu. Kaplica jednak była otwarta dla żołnierzy i chorych, ale nie odprawiano w niej żadnych nabożeństw.

Kolejna reorganizacja sprawiła, że szpital stał się szpitalem miejskim nie wojskowym. Od maja 1954 roku Godula miała znów swój szpital cywilny i od razu zaczęto się starać o ponowne otwarcie kaplicy. Chorzy pisali pisemne prośby do władz województwa, ale władze nie zezwoliły na otwarcie kaplicy w godulskim szpitalu. Dopiero w listopadzie 1959 roku wyrażono zgodę.

Od 15 grudnia 1959 roku, gościła w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli figura Matki Bożej z Fatimy. W dniu 16 grudnia 1959, figura Matki Bożej Fatimskiej została przeniesiona do szpitala. Figura była wprowadzona przez pielęgniarki i salowe, odprawiono Mszę św.. Brali w niej udział chorzy i personel godulskiego szpitala, przyjęli Komunię św.. Było to bardzo uroczyste nabożeństwo.

Ale nie był to koniec prób całkowitego zamknięcia kaplicy szpitalnej w Goduli przez władzę komunistyczną. W styczniu 1973 roku dyrektor szpitala otrzymał nakaz likwidacji kaplicy. Jednak ks. proboszcz Paweł Szolonek przeprowadził z dyrektorem szpitala rozmowę, a ten po rozmowie nakaz wycofał.

I tak różnymi kolejami losu kaplica dotrwała do czasu upadku władzy komunistycznej.

W 1993 roku, ks. proboszcz Jan Małysek przeprowadził remont kaplicy na koszt parafii.

W dniu 14 lutego 1994 roku ks. arcybiskup Damian Zimoń poświęcił kaplicę p. w. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

Od 1 sierpnia 2004 - do 31.08.2007 roku kapelanem szpitala był ks. proboszcz Krzysztof Wrodarczyk.

Od 2007 do 2008 kapelanem szpitala był ks. Krzysztof Szudok.

Od 2008 do 2009 kapelanem szpitalnym był ks. Szczepan Wilczek.

Od 1 września 2009 roku do 2013roku kapelan szpitalnym był ks. Stanisław Nieszporek.

Od 2013 do lutego 2014 kapelanem był ks. Piotr Siemianowski.

Od lutego 2014 do września 2015 - ks. Henryk Pyrchała.

Od września 2015 – ks. Tomasz Koryciorz.


Kaplica szpitalna.Kaplica szpitalna.

Kaplica NMP Uzdrowienia Chorych w godulskim szpitalu.

.