Poświęcenie kościoła.


W zapiskach kroniki parafialnej czytamy: „Jedną z największych uroczystości, jaką przeżywali mieszkańcy, była właśnie uroczystość poświęcenia kościoła.

Uroczystość ta odbyła się dnia 14 listopada 1871 roku.

W dniu tym zjechała wielka liczba duchownych do naszej parafii. Aktu poświęcenia kościoła, pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, który jest zarazem patronem hrabiów Joanny i Jana Schaffgotschów, dokonał ks. kanonik Michał Kania z Poniszowic.

W uroczystości tej brali udział: patron kościoła hrabia Schaffgotsch wraz z małżonką, 18 duchownych, starosta, wszyscy urzędnicy kopalni i huty oraz wielkie tłumy ludności”.

W najwcześniejszych dokumentach kościół ów pojawia się pod wezwaniem św. Józefa, przejętym z pierwotnie czynnej w Goduli kaplicy.

Ostatecznie jednak przyjęto dla niego wezwanie św. Jana Chrzciciela, patrona hrabiostwa Schaffgotschów.

Poświęcenie kościoła było jednocześnie symbolicznym zakończeniem prac przy jego budowie.

W kronice dalej czytamy:

„Od tego więc wiekopomnego dnia parafia nasza ma to, czego już od dawna pragnęła. Ma już swój własny, ślicznie urządzony Dom Boży z własnym duszpasterzem. Kościoła takiego może nam zazdrościć niejedna z sąsiednich miejscowości.”

Poświęcenie kościoła.

.