Skład parafialnej rady duszpasterskiej


Wersja PDF

Rada Duszpasterska od czerwca 2017 rokuCZŁONKOWIE Z URZĘDU:

1. Ks. MIĘDZYBRODZKI Jarosław - proboszcz

2. Ks. DRONSZCZYK Mariusz - rektor kaplicy w Chebziu

3. Ks. LEDWIN Andrzej - wikary

4. BOCZEK Barbara - kancelistka

5. DOLEŻYCH Marek - kościelny

6. JĘCZMIONKA Helena - katechetka

7. PIELOK Gerard - organista

CZŁONKOWIE Z MIANOWANIA PROBOSZCZA:

1. BUCHCZYK Sebastian - Ministranci

2. BURSY Urszula - Zespół charytatywny

3. HAŁCZYŃSKA Jolanta - Osoba konsekrowana

4. KOTLORZ Bogusława - Chór parafialny

5. KWIATKOWSKA Anna - Probostwo

6. POPENDA Stanisław - Bractwo Szkaplerzne

7. SIKORA Stefan - Nadzwyczajny Szafarz

8. SZCZEPANIAK Monika - Dzieci Maryi

CZŁONKOWIE Z WYBORU PARAFIAN (11 CZERWCA 2017):

1. DROŻNIEWICZ Piotr

2. GRUSZKA Karolina

3. JOCHLIK Piotr

4. KALINOWSKA Bogusława

5. MATCHAUSEK Rafał

6. MILEJ Jacek

7. TALAGA Mariusz

8. TWARDOCH Irena

9. WINSCZYK GabrielaNa Goduli w wyborach udział wzięło 272 osób (w tym dwa głosy nieważne). Osiem osób z największą liczbą głosów weszło w skład rady. Pani Kalinowska Bogusława została wybrana w kaplicy jako przedstawiciel parafian z Chebzia.Skład parafialnej rady duszpasterskiej do czerwca 2017


Rada parafialna


1. Alfreda PAŹDZIOR - Krąg biblijny

2. Anna Kwiatkowska

3. Barbara RZEPKA-PIASEK

4. Bogusława KOTLORZ - Chór Parafialny

5. Gerard PIELOK - Organista

6. Grażyna BIELSKA - Żywy Różaniec

7. Helena JĘCZMIONKA - Katechetka

8. Jacek MILEJ

9. Jerzy KRAWCZYK

10. Jerzy TIAŁOWSKI

11. Krystyna MARCINIAK - Wspólnota Krwi Chrystusa

12. Ks. Andrzej Ledwin - Wikariusz

13. Ks. Jarosław Międzybrodzki - Proboszcz

14. Ks. Mariusz Dronszczyk - Rektor kaplicy w Chebziu

15. Marek DOLEŻYCH - Kościelny

16. Maria CHABROS

17. Monika SZCZEPANIAK - Młodzież parafii

18. Piotr DROŻNIEWICZ

19. Piotr JOCHLIK

20. Stefan SIKORA - Nadzwyczajny szafarz Komunii Św

21. Urszula BURSY - Zespół Charytatywny

22. Walerian TOFIL

23. Wanda HAŚNIK

24. Władysława SOWA-FRAUS - Koło przyjaciół Radia Maryja


Skład parafialnej rady duszpasterskiej

.