Litania do św. Jana Chrzciciela


Kyrie elejson

Chryste elejson

Kyrie elejson

Chryste usłysz nas

Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże

zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże ..

Duchu Święty, Boże ..

Święta Trójcy, Jedyny Boże..Święta Maryjo,

módl się za nami

Święty Janie Chrzcicielu ..

Wysłanniku Boży ..

Poprzedniku naszego Zbawiciela ..

Wzgardzicielu świata ..

Głosie wołający na pustyni ..

Zwiastunie prawdy ..

Wskazujący drogę do nieba ..

Światło Proroków ..

Przykładzie Męczenników ..

Któryś przed swoim poczęciem był oznajmiony ..

Któryś był poświęcony już w żywocie matki ..

Któryś otrzymał swoje imię z nieba ..

Któryś poświęcił się najdoskonalszej miłości na służbę Jezusa Chrystusa ..

Który przygotowałeś drogę do prawdziwej pokuty ..

Który nawróciłeś przez naukę i przykład niezliczoną liczbę ludzi do Boga ..

Który wypowiedziałeś nieustraszony Herodowi prawdę w oczy ..

Który dla prawdy krew swoją przelałeś ..

O chwalebny patronie i orędowniku przed BogiemMy grzeszni,

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Abyś nam łaskę pokuty i poprawy życia uprosić raczył

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Abyś dla nas pomnożenie wiary, nadziei i miłości uprosić raczył

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Abyś nam czystość duszy i ciała uprosić raczył

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Abyś nam w godzinie śmierci dopomóc i przy sądzie za nami wstawić się raczyłBaranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.P. Módl się za nami, święty Janie Chrzcicielu.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, by przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Litania do św. Jana Chrzciciela

.