Header Header


Patron naszej parafii


 • O Janie Chrzcicielu
  Jan Chrzciciel Jan Chrzciciel

  Zwiastun Zbawiciela swoim nauczaniem i świadectwem życia przygotował serca ludzkie na przyjście Pana, a kiedy On nadszedł, wskazał Go ludowi Bożemu. Wypełnił do końca swoją misję. Zginął śmiercią męczeńską na rok przed tym, jak umarł na krzyżu Ten, którego Jan zwiastował całym swoim życiem.

  Grzech Heroda Antypasa.

  Jan Chrzciciel zawsze miał odwagę mówić ludziom prawdę prosto w oczy. Piętnował ich występki, by poruszyć sumienia. Napominał biednych i bogatych, prosty lud i wysokich dostojników. Nie bał się potępić nawet grzesznego życia Heroda Antypasa, rządcy Galilei i Perei. Herod Antypas oddalił swą prawowitą małżonkę i żył z żoną swojego brata, Herodiadą. Takie postępowanie było rażąco sprzeczne z prawem Mojżeszowym i dobrymi obyczajami. Jan otwarcie krytykował tetrarchę, mówiąc: „Nie wolno Ci mieć żony twego brata” (Mk 6, 18). Herod nie mógł lekceważyć opinii Jana, którego powszechnie otaczano szacunkiem. Aby zamknąć usta człowiekowi uważanemu za proroka, kazał go schwytać i uwięzić. Los Jana był przesądzony.

  Wyjątkowy więzień.

  Z Ewangelii wiemy, że uczniowie Jana mogli odwiedzać go w więzieniu. On sam zaś wysłał stamtąd poselstwo do Pana Jezusa: „Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: "Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać"? Pan Jezus im odpowiedział: "Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi” (Mt 11, 2-6). Herod prawdopodobnie rozmawiał z uwięzionym Janem, być może nawet słuchał jego nauk. Święty Marek pisze: „Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając Go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał” (Mk 6, 20). Tetrarcha Herod miał zatem świadomość wyjątkowości swego więźnia i nie mógł się zdecydować na zadanie mu śmierci. Jan Chrzciciel miał jednak nieprzejednanego wroga. Była nim Herodiada.

  Taniec Salome.

  Herodiada pragnęła pozbawić życia człowieka, który głośno potępiał jej grzeszny związek. Wykorzystała więc nadarzającą się sposobność, by dopiąć swego. W dzień urodzin Heroda Antypasa odbyła się wystawna uczta, na którą tetrarcha Herod zaprosił największych dostojników Galilei. W trakcie biesiady do Sali weszła córka Herodiady, Salome, i zatańczyła. Jej taniec zachwycił wszystkich. Sam Herod był tak oczarowany, że przysiągł: „Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa” (Mk 6, 23). Salome wyszła, by naradzić się ze swą matką. Ta odpowiedziała natychmiast: proś o głowę Jana Chrzciciela. Dziewczyna wróciła do Antypasa i oznajmiła: „Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela” (Mk 6, 25). Na obliczu Heroda odbił się smutek. Nie mógł jednak złamać publicznie złożonej przysięgi. Posłał więc kata do celi Jana. Po chwili wniesiono na misie ściętą głowę wielkiego proroka i podaną ją Salome. Ta przekazała ją swej matce.

 • Litania do św. Jana Chrzciciela

  Kyrie elejson

  Chryste elejson

  Kyrie elejson

  Chryste usłysz nas

  Chryste wysłuchaj nas

  Ojcze z nieba, Boże

  zmiłuj się nad nami

  Synu, Odkupicielu świata, Boże .. Duchu Święty, Boże .. Święta Trójcy, Jedyny Boże..

  Święta Maryjo,

  módl się za nami

  Święty Janie Chrzcicielu .. Wysłanniku Boży .. Poprzedniku naszego Zbawiciela .. Wzgardzicielu świata .. Głosie wołający na pustyni .. Zwiastunie prawdy .. Wskazujący drogę do nieba .. Światło Proroków .. Przykładzie Męczenników .. Któryś przed swoim poczęciem był oznajmiony .. Któryś był poświęcony już w żywocie matki .. Któryś otrzymał swoje imię z nieba .. Któryś poświęcił się najdoskonalszej miłości na służbę Jezusa Chrystusa .. Który przygotowałeś drogę do prawdziwej pokuty .. Który nawróciłeś przez naukę i przykład niezliczoną liczbę ludzi do Boga .. Który wypowiedziałeś nieustraszony Herodowi prawdę w oczy .. Który dla prawdy krew swoją przelałeś .. O chwalebny patronie i orędowniku przed Bogiem  My grzeszni,

  Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

  Abyś nam łaskę pokuty i poprawy życia uprosić raczył

  Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

  Abyś dla nas pomnożenie wiary, nadziei i miłości uprosić raczył

  Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

  Abyś nam czystość duszy i ciała uprosić raczył

  Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

  Abyś nam w godzinie śmierci dopomóc i przy sądzie za nami wstawić się raczył  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

  przepuść nam Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

  wysłuchaj nas Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

  zmiłuj się nad nami.  P. Módl się za nami, święty Janie Chrzcicielu.

  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.  Módlmy się:

  Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, by przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 • Prośby brewiarzowe

  PROŚBY 1

  Antyfona:

  Otworzyły się usta Zachariasza, i prorokował mówiąc:

  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela.

  Z ufnością błagajmy Chrystusa, który posłał przed sobą Jana, poprzednika, aby przygotował Mu drogę:

  Nawiedź nas Jezu, Wschodzące Słońce.

  Ty sprawiłeś, że Jan uradował się w łonie Elżbiety, - daj, abyśmy zawsze się cieszyli z Twego przyjścia na ziemię.

  Ty przez naukę i życie Jana Chrzciciela ukazałeś nam drogę pokuty, - zwróć nasze serca ku przykazaniom Twego królestwa.

  Ty zechciałeś, aby ludzie głosili prawdę o Tobie, - poślij na cały świat zwiastunów swej Ewangelii.

  Ty przyjąłeś chrzest z rąk Jana w Jordanie, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość, - pociągnij nas do współpracy w szerzeniu sprawiedliwości Twego królestwa.

  Módlmy się:

  Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

  PROŚBY 2

  Antyfona:

  Dziecię, które nam się narodziło, większe jest niż prorok; o Nim Zbawiciel powiedział:

  Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana.

  Z radością błagajmy Boga, który wybrał Jana Chrzciciela, aby zwiastował ludziom nadejście królestwa Chrystusa:

  Prowadź nas, Panie, drogą pokoju.

  Ty powołałeś Jana jeszcze w łonie jego matki, aby przygotował drogę dla Twojego Syna, - daj, abyśmy wstępowali w ślady naszego Pana.

  Ty pozwoliłeś Janowi rozpoznać Baranka Bożego, - spraw, aby Kościół ukazywał Go ludziom naszych czasów.

  Z Twojej woli Jan Chrzciciel się umniejszał, a Chrystus wzrastał, - naucz nas ustępować miejsca innym, abyś Ty mógł się w pełni ukazać.

  Ty przez męczeństwo Jana stanąłeś w obronie sprawiedliwości, - daj, abyśmy niezłomnie świadczyli o Twojej prawdzie.

  Pamiętaj o wszystkich, którzy odeszli z tego świata, - wprowadź ich do królestwa światłości i pokoju.

  Módlmy się:

  Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był Poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci, i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość, spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 • Wezwania

  WEZWANIA 1


  Wprowadź na ścieżki Pana

  - Dzieci naszej parafii - Rodziców naszych, siostry i braci - Rodzących się i odchodzących z tego świata - Nauczycieli, lekarzy i pisarzy - Sąsiadów naszych i tych, których tak często spotykamy - Chorych, sportowców i dobrze sytuowanych - Prześladowanych i nikomu niepotrzebnych - Inwalidów, pijaków i zagniewanych - Okazujących miłosierdzie i cierpiących za prawdę - Zdolnych, pracowitych i zaniedbanych

  Módlmy się:

  Święty Janie Chrzcicielu, nasz patronie! Twojej się opiece dziś polecamy i prosimy, abyś nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich naszych potrzebach oraz wyjednał nam łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw, abyśmy Bogu dochowali wierności wśród wszelkich przygód naszego życia i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen


  WEZWANIA 2


  Ucz nas gotować drogę dla Pana

  - Choć drogi nasze są kręte - Choć drogi nasze są pełne bólu - Choć drogi nasze prowadzą donikąd - Choć drogi nasze są nieme - Choć drogi nasze są gorszące - Choć drogi nasze pełne są zdrad - Choć drogi nasze są trudne i męczące - Choć drogi nasze są obce dla nas samych - Choć drogi nasze budzą lęk i trwogę - Choć drogi nasze są smutne i brudne - Choć drogi nasze są beznadziejne - Choć drogi nasze są niepewne - Choć drogi nasze są ciemne - Choć drogi nasze są nieżyczliwe - Choć drogi nasze są krótkie

  Módlmy się:

  Boże, wysłuchaj modlitw Twojego ludu i za przyczyną świętego Jana Chrzciciela udziel nam darów, o które z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


  WEZWANIA 3


  Święty Janie Chrzcicielu wskaż nam Jezusa

  - Abyśmy żyli jego Ewangelią - Abyśmy okazywali zawsze i wszędzie Jego miłosierdzie - Abyśmy rozważali każde Jego słowo - Abyśmy głęboko wierzyli w Jego wszechmoc - Abyśmy wprowadzali pokój i ciszę Jego - Abyśmy byli odważni w wyznawaniu wiary - Abyśmy bronili nierozerwalności małżeńskiej - Abyśmy w duchu wiary wychowywali dzieci - Abyśmy czuwali nad każdym poczętym dzieckiem - Abyśmy prosili go o powołanie z naszych rodzin - Abyśmy się szczerze nawrócili - Aby zawsze w nas dobro zwyciężało

  Módlmy się:

  Wszechmogący, wieczny Boże, prosimy Cię, aby Kościół czerpiąc radość ze wstawiennictwa świętego Jana Chrzciciela, uznał sprawcę swojego odrodzenia w Chrystusie, którego przyjście święty Jan zapowiedział. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


  WEZWANIA 4


  Pragniemy usłyszeć Ciebie i iść za Jezusem

  - Chociaż nam ciężko i trapi nas niepokój - Chociaż nam inni radzą i nakłaniają do odstępstwa - Chociaż mało zarabiamy i mieszkania mamy liche - Chociaż ciężka jest nasza droga i końca nie widać - Chociaż cierpienia codziennie na nas spadają - Chociaż w życiu tyle niedomówień i przykrości - Chociaż słabnie czasami nasza wola - Chociaż nie widzimy sensu naszej codziennej pracy - Chociaż często nas bliźni wykorzystują i nie mają dla nas szacunku - Chociaż sami niedomagamy i sił nam na wszystko nie starcza - Chociaż to życie tak szybko ucieka - Chociaż sił nam tak szybko ubywa - Chociaż życie wymaga od nas coraz pełniejszego oddania - Chociaż słabi jesteśmy i często zapadamy na zdrowiu - Chociaż z tak wielkim trudem odczytujemy Boże znaki - Chociaż ciemności nas otaczają i trapi niepewność - Gdy wielu z nas pochyla się nad książką - Gdy wielu z nas zmęczonych jest codzienną pracą - Gdy wielu z nas cierpi prześladowania - Gdy wielu z nas żyje w nieustannym strachu - Gdy wielu z nas okrada i okłamuje bliźnich - Gdy wielu z nas świadomie zabija prawdę o Bogu i człowieku - Gdy wielu z nas niszczy życie ludzkie - Gdy wielu z nas kpi z pokornych i cichych - Gdy wielu z nas namawia i zmusza do grzechu - Gdy wielu z nas nieustannie się kłóci - Gdy wielu z nas na co dzień zapomina o Bogu

  Módlmy się:

  Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy oddając cześć świętemu Janowi Chrzcicielowi, patronowi naszej wspólnoty, szli zawsze za jego wezwaniem, bo on zapowiedział przyjście Zbawiciela świata, i wskazał, że jest nim Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen


  WEZWANIA 5


  Ty dałeś świadectwo o Jezusie

  - Bo On w każdym z nas zapala ogień Bożej miłości - Bo On prowadzi nas drogami prawdy i poświęcenia - Bo On napawa nadzieją i nie dopuszcza do zniechęcenia i rozpaczy - Bo On uczy jak trzeba się poświęcać dla sióstr i braci - Bo On zawsze przebywa wśród nas, abyśmy nie czuli się samotni - Bo On rozprasza wszelkie ciemności i odkrywa przed nami swoje serce - Bo On udzielając nam swojego miłosierdzia, uczy przebaczać - Bo On w cierpliwości uczy nas dróg swoich - Bo On w sytuacjach najbardziej beznadziejnych ukazuje wyjście - Bo On przyjmuje naszą nędzę i wspiera nas swoją łaską - Bo On mówi nam o swoim Ojcu i ośmiela nas, abyśmy Go za swego uznali - Bo On modli się z nami, abyśmy nie ustali w drodze - Bo On daje nam poznanie prawdziwych wartości dzisiejszego życia - Bo On szczerze troszczy się o nas i staje w naszej obronie - Bo On przeżywa nasze kłopoty i przyjmuje nasze zwierzenia - Bo On przygotowuje nas do niesienia Ewangelii narodom i ludom - Bo On uczy nas wytrwale żarliwości o sprawy Boże - Bo On prosi Ojca za nas, abyśmy stanowili zawsze jedno - Bo On – Jezus Chrystus pragnie przedłużyć swoje życie w nas - Bo On – Jezus Chrystus pragnie dzisiaj głosić Ewangelię naszymi ustami - Bo On – Jezus Chrystus pragnie przez nas zbawić dzisiejszych ludzi

  Módlmy się:

  Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotować Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym, kieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


  WEZWANIA 6


  Za Twoim wstawiennictwem niech dopełni się dzieło miłosierdzia i pojednania

  - Wobec całej rodziny ludzkiej - W sercach grzeszników i szukających prawdy - W przeżywających niepokój własnego sumienia - W przytłoczonych ciężarem swoich grzechów - W tych, co popadli w nałogi alkoholizmu i rozwiązłości - W rodzinach skłóconych i rozbitych - We wspólnym domu Ojczyzny naszej - W osamotnionych, chorych i prześladowanych - W codziennym naszym życiu społecznym i osobistym - W powracających do miłości Bożej - Dla odzyskania prawdziwej wolności ducha - Dla większej chwały Bożej - Aby wszyscy wiedli życie godne dzieci Bożych - Aby człowiek mógł się rozwijać i tworzyć dobro w świecie - Przez posługę kapłanów Kościoła - Przez głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu - Przez codzienne życie modlitwy - Przez tych, którzy poświęcają się dziełu miłosierdzia - Przez tych, którzy zostali wezwani do szczególnej służby Bożej - Przez tych, co świadomie uczestniczą w cierpieniu Chrystusa - Przez Bożą prawdziwą obecność w świecie - Przez nasze spotkania z Bogiem w sakramentach świętych - Przez życie według zasad swojej wiary

  Módlmy się:

  Wszechmogący Boże, przyjmij pokorne prośby, jakie za przyczyną świętego Jana Chrzciciela do Ciebie zanosimy i spraw, abyśmy za jego przykładem uczyli się odrzucać zło i zawsze wybierali dobro. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


  WEZWANIA 7


  Niech czujemy lęk przed Tobą i ogarnia nas niepokój

  - Gdy mało w nas jest Ducha Bożego - Gdy nie rozpoznajemy Boga w każdym człowieku - Gdy często gniewamy się i nie chcemy przebaczyć - Gdy nie bierzemy odpowiedzialności za nasze słowo i czyn - Gdy chcemy się wywyższyć ponad innych - Gdy za mało modlimy się i pościmy - Gdy nie pamiętamy o chorych, uwięzionych i cierpiących - Że serce nasze nie zawsze należy do Boga - Że przeszkadzamy innym w drodze do Boga - Gdy nieśmiało mówimy o Bogu wśród ludzi - Gdy zaśmiecamy codzienne życie przekleństwami i bluźnierstwami - Gdy nie wypracowujemy w sobie cnót chrześcijańskich - Gdy nasze życie jest zakłamane i cyniczne - Że nie liczymy się ze słowem Boga - Że zbyt zachłannie troszczymy się o dobra codzienne - Że brak nam cierpliwości w rozmowach - Że nie modlimy się za domowników i sąsiadów - Że nie świadczymy o Bogu w chwilach prób i zmagań - Gdy słuch nam stępiał na Boże natchnienie - Gdy serce nasze skamieniało i nie ma w nim żaru miłości - Gdy zatracamy poczucie grzechu, które ubliża Bogu i człowiekowi - Gdy pochopnie sądzimy bliźnich naszych - Gdy nie troszczymy się o sprawiedliwość społeczną - Że ludzie umierają z głodu i giną w więzieniach - Że nie przejmujemy się biedą innych narodów i ludów - Że nieszczęścia bliźnich nie skłaniają nas do niesienie pomocy - Że zbyt często popadamy w te samy grzechy

  Módlmy się:

  Wysłuchaj Boże modlitw naszej wspólnoty, której patronuje święty Jan Chrzciciel i spraw, abyśmy dla świata byli znakiem Twojej obecności i miłości do wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 • Pieśni i hymny

  PIEŚŃ DO ŚW. JANA CHRZCICIELA

  1. Obrał Cię Bóg już dzieciną na znak swej mocy i chwały. Byś chwiejną nie giął się trzciną, lecz jak dąb wyrósł wspaniały Ref.: Pan Cię ukochał, wybrał wśród wielu, módl się za nami, Janie Chrzcicielu! O święty Janie Chrzcicielu! 2. Tyś ścieżki równał przed Panem, Tyś drogę Jemu prostował. Łaski niezmierne Ci dane, proroczy wielki dar słowa. Ref.: Chrystus z rąk Twoich przyjął chrztu znamię, Boga Chrzcicielu, módl się za nami! O święty Janie Chrzcicielu! 3. Umiałeś wierni trwać w wierze i brać ją mężnie w obronę. I życie oddać w ofierze za prawdy ludziom głoszone. Ref.: Naucz nas zawsze bronić swej wiary, uproś nam ducha szczerej ofiary! O święty Janie Chrzcicielu!  HYMN BENEDICTUS – PIEŚŃ ZACHARIASZA

  Łk 1, 68-79

  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez ustaw swych świętych proroków. Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze. Na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez trwogi. W pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce. By oświecić tych, co w roku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

  HYMN 1

  1. Zamilkły usta proroka I głos wieszczący pokutę Bo dzisiaj oddał swe życie Poprzednik Syna Bożego 2. Spoczęła głowa na misie Trzymanej w rękach dziewczyny Co króla tańcem uwiodła Na rozkaz mściwej władczyni 3. Już więcej łańcuch nie więzi Zwiastuna Odkupiciela Bo jego dusza powraca Do Pana, który go posłał. 4. Niech Boga w Trójcy Jednego Wysławia wszelkie stworzenie A krew przelana dla Niego Niech wyda plony stokrotne. Amen

  HYMN 2

  1. Ożywczej łaski poprzednik Niezłomny prawdy głosiciel Chrystusa jasna pochodnia I zwiastun wiecznej światłości 2. Przez życie, słowa i czyny ukazał godność proroctwa A własnej śmierci pieczęcią Potwierdził swe posłannictwo 3. Uprzedził swym narodzeniem Zrodzenie Pana doczesne I jego uznał pokornie Za Dawcę mocy chrztu swego. 4. Męczennik, Chrzciciel i Prorok W przelaniu krwi stał się znakiem Niewinnej śmierci Jezusa Co życie światu przywraca 5. O pomóż, Ojcze najlepszy Podążać Jana ścieżkami By Chrystus w błogiej wieczności Obfitą dał nam nagrodę. Amen

  HYMN 3

  1. Już od młodości w grotach na pustyni Szukałeś, Janie, schronienia przed ludźmi Aby nie skazić nieroztropną mową Swojego życia. 2. Twoim okryciem była sierść wielbłąda A z owczej wełny na biodra przepaska Miód i szarańcza siły twe wzmacniały Poiła woda 3. Inni prorocy w duchu przeczuwali Promienne światło mające zabłysnąć Ty zaś swym palcem ukazałeś Tego Co gładzi grzechy 4. Nikt się tak wielki z ludzi nie narodził By stać się większym świętością od Jana On bowiem ochrzcił Pana, który zmywa Przewiny świata 5. Boże jedyny, w Trójcy niepojęty Aniołów hymny niech sławią Cię wiecznie Ty zaś nam okaż swoje miłosierdzie I bezmiar łaski. Amen

  HYMN 4

  1. Jakżeś szczęśliwy, pełen wzniosłych zasług, bez żadnej skazy twej śnieżnej czystości Wielki proroku, pustyń miłośniku I świadku wiary 2. Wiele dziś możesz dzięki swoim cnotom więc nasze serca uwolnij z przewiny równaj przed nami wyboiste drogi i prostuj ścieżki 3. Aby nasz Stwórca wielce litościwy I Odkupiciel tak bardzo łaskawy Raczył swe kroki stawiać na gościńcu Ku czystym duszom 4. Boże jedyny w Trójcy niepojęty, aniołów hymny niech sławią Cię wiecznie, Ty zaś nam okaż swoje miłosierdzie I bezmiar łaski. Amen

.