Pieśń i hymny


PIEŚŃ DO ŚW. JANA CHRZCICIELA

1.

Obrał Cię Bóg już dzieciną

na znak swej mocy i chwały.

Byś chwiejną nie giął się trzciną,

lecz jak dąb wyrósł wspaniały


Ref.: Pan Cię ukochał, wybrał wśród wielu,

módl się za nami, Janie Chrzcicielu!

O święty Janie Chrzcicielu!

2.


Tyś ścieżki równał przed Panem,

Tyś drogę Jemu prostował.

Łaski niezmierne Ci dane,

proroczy wielki dar słowa.


Ref.: Chrystus z rąk Twoich przyjął chrztu znamię,

Boga Chrzcicielu, módl się za nami!

O święty Janie Chrzcicielu!

3.

Umiałeś wierni trwać w wierze

i brać ją mężnie w obronę.

I życie oddać w ofierze

za prawdy ludziom głoszone.


Ref.: Naucz nas zawsze bronić swej wiary,

uproś nam ducha szczerej ofiary!

O święty Janie Chrzcicielu!HYMN BENEDICTUS – PIEŚŃ ZACHARIASZA

Łk 1, 68-79

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *

bo lud swój nawiedził i wyzwolił.


I wzbudził dla nas moc zbawczą *

w domu swego sługi Dawida.


Jak zapowiedział od dawna *

przez ustaw swych świętych proroków.


Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.


Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *

i wspomni na swe święte przymierze.


Na przysięgę, którą złożył *

ojcu naszemu Abrahamowi.


Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *

służyć Mu będziemy bez trwogi.


W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *

po wszystkie dni nasze.


A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.


Jego ludowi dasz poznać zbawienie *

przez odpuszczenie grzechów.


Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce.


By oświecić tych, co w roku i cieniu śmierci mieszkają, *

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.


Chwała Ojcu i Synowi *

i Duchowi Świętemu.


Jak była na początku teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen

HYMN 1

1.

Zamilkły usta proroka

I głos wieszczący pokutę

Bo dzisiaj oddał swe życie

Poprzednik Syna Bożego

2.

Spoczęła głowa na misie

Trzymanej w rękach dziewczyny

Co króla tańcem uwiodła

Na rozkaz mściwej władczyni

3.

Już więcej łańcuch nie więzi

Zwiastuna Odkupiciela

Bo jego dusza powraca

Do Pana, który go posłał.

4.

Niech Boga w Trójcy Jednego

Wysławia wszelkie stworzenie

A krew przelana dla Niego

Niech wyda plony stokrotne. Amen

HYMN 2

1.

Ożywczej łaski poprzednik

Niezłomny prawdy głosiciel

Chrystusa jasna pochodnia

I zwiastun wiecznej światłości

2.

Przez życie, słowa i czyny

ukazał godność proroctwa

A własnej śmierci pieczęcią

Potwierdził swe posłannictwo

3.

Uprzedził swym narodzeniem

Zrodzenie Pana doczesne

I jego uznał pokornie

Za Dawcę mocy chrztu swego.

4.

Męczennik, Chrzciciel i Prorok

W przelaniu krwi stał się znakiem

Niewinnej śmierci Jezusa

Co życie światu przywraca

5.

O pomóż, Ojcze najlepszy

Podążać Jana ścieżkami

By Chrystus w błogiej wieczności

Obfitą dał nam nagrodę. Amen

HYMN 3

1.

Już od młodości w grotach na pustyni

Szukałeś, Janie, schronienia przed ludźmi

Aby nie skazić nieroztropną mową

Swojego życia.

2.

Twoim okryciem była sierść wielbłąda

A z owczej wełny na biodra przepaska

Miód i szarańcza siły twe wzmacniały

Poiła woda

3.

Inni prorocy w duchu przeczuwali

Promienne światło mające zabłysnąć

Ty zaś swym palcem ukazałeś Tego

Co gładzi grzechy

4.

Nikt się tak wielki z ludzi nie narodził

By stać się większym świętością od Jana

On bowiem ochrzcił Pana, który zmywa

Przewiny świata

5.

Boże jedyny, w Trójcy niepojęty

Aniołów hymny niech sławią Cię wiecznie

Ty zaś nam okaż swoje miłosierdzie

I bezmiar łaski. Amen

HYMN 4

1.

Jakżeś szczęśliwy, pełen wzniosłych zasług,

bez żadnej skazy twej śnieżnej czystości

Wielki proroku, pustyń miłośniku

I świadku wiary

2.

Wiele dziś możesz dzięki swoim cnotom

więc nasze serca uwolnij z przewiny

równaj przed nami wyboiste drogi

i prostuj ścieżki

3.

Aby nasz Stwórca wielce litościwy

I Odkupiciel tak bardzo łaskawy

Raczył swe kroki stawiać na gościńcu

Ku czystym duszom

4.

Boże jedyny w Trójcy niepojęty,

aniołów hymny niech sławią Cię wiecznie,

Ty zaś nam okaż swoje miłosierdzie

I bezmiar łaski. Amen


Pieśń i hymny

.