Prośby brewiarzowe


PROŚBY 1

Antyfona:

Otworzyły się usta Zachariasza, i prorokował mówiąc:

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela.

Z ufnością błagajmy Chrystusa, który posłał przed sobą Jana, poprzednika, aby przygotował Mu drogę:

Nawiedź nas Jezu, Wschodzące Słońce.

Ty sprawiłeś, że Jan uradował się w łonie Elżbiety, - daj, abyśmy zawsze się cieszyli z Twego przyjścia na ziemię.

Ty przez naukę i życie Jana Chrzciciela ukazałeś nam drogę pokuty, - zwróć nasze serca ku przykazaniom Twego królestwa.

Ty zechciałeś, aby ludzie głosili prawdę o Tobie, - poślij na cały świat zwiastunów swej Ewangelii.

Ty przyjąłeś chrzest z rąk Jana w Jordanie, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość, - pociągnij nas do współpracy w szerzeniu sprawiedliwości Twego królestwa.

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

PROŚBY 2

Antyfona:

Dziecię, które nam się narodziło, większe jest niż prorok; o Nim Zbawiciel powiedział:

Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana.

Z radością błagajmy Boga, który wybrał Jana Chrzciciela, aby zwiastował ludziom nadejście królestwa Chrystusa:

Prowadź nas, Panie, drogą pokoju.

Ty powołałeś Jana jeszcze w łonie jego matki, aby przygotował drogę dla Twojego Syna, - daj, abyśmy wstępowali w ślady naszego Pana.

Ty pozwoliłeś Janowi rozpoznać Baranka Bożego, - spraw, aby Kościół ukazywał Go ludziom naszych czasów.

Z Twojej woli Jan Chrzciciel się umniejszał, a Chrystus wzrastał, - naucz nas ustępować miejsca innym, abyś Ty mógł się w pełni ukazać.

Ty przez męczeństwo Jana stanąłeś w obronie sprawiedliwości, - daj, abyśmy niezłomnie świadczyli o Twojej prawdzie.

Pamiętaj o wszystkich, którzy odeszli z tego świata, - wprowadź ich do królestwa światłości i pokoju.

Módlmy się:

Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był Poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci, i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość, spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen


Prośby brewiarzowe

.