WIZYTACJA KANONICZNA KSIĘDZA ARCYBISKUPA DAMIANA ZIMONIA - DZIEŃ DRUGI, CHEBZIE.
WIZYTACJA WIZYTACJA WIZYTACJA WIZYTACJA WIZYTACJA WIZYTACJA WIZYTACJA WIZYTACJA WIZYTACJA WIZYTACJA WIZYTACJA WIZYTACJA WIZYTACJA WIZYTACJA

WIZYTACJA KANONICZNA KSIĘDZA ARCYBISKUPA DAMIANA ZIMONIA - DZIEŃ DRUGI, CHEBZIE.

.