Powrót Dziewcząt i Kobiet z pielgrzymki do Piekar.
.