Odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej - Chebzie.
.