Uroczystość pobłogosławienia krzyża po odnowieniu. (profanacja)
.